Chef staatsveiligheid dringt aan op gebruik telefoontap

De 47-jarige juriste Godelieve Timmermans, die na een lange tijdelijke betrekking zopas Bart Van Lijsebeth opvolgde aan het hoofd van de Belgische staatsveiligheid, komt er rond voor uit dat de veiligheidsdienst dringend behoefte heeft aan de bevoegdheid om telefoongesprekken af te luisteren.

Sedert 6 juni wordt de staatsveiligheid voor het eerst in de Belgische geschiedenis geleid door een vrouw. Zij heet Godelieve Timmermans en is 47. Door onze redactie gevraagd naar haar prioriteiten, liet de nieuwe administrateur via haar woordvoerster weten dat zij onder meer voor haar dienst het recht opeist om telefoongesprekken af te luisteren in alle materies waarvoor de staatsveiligheid bevoegd is.

De woordvoerster verduidelijkte dat de taps die de dienst wil verkrijgen vooraf goedgekeurd moeten worden door de bevoegde overheid en ook achteraf aan controle onderworpen moeten zijn. Ze zouden ook complementair moeten blijven aan de informatie die door menselijke bronnen worden geleverd.

Zoals bekend is telefoontap in België wettelijk verboden, behalve onder bepaalde voorwaarden in een strafonderzoek. Alleen in dat gerechtelijk kader kan een onderzoeksrechter aan de politiespeurdiensten machtiging verlenen om telefoongesprekken op band op te nemen.

Op onze vraag hoe administrateur-generaal Timmermans een nieuwe wetgeving tot stand ziet komen die naast de gerechtelijke ook zogenaamde veiligheidstaps zou toelaten ten gerieve van de inlichtingendiensten, verwees de woordvoerster naar een interministeriële werkgroep die in al 1993, onder premier Dehaene, de opdracht had om de organieke wet op de inlichtingendiensten op te stellen. In veiligheidstaps was toen al voorzien.

Het nieuwe hoofd van de staatsveiligheid rekent er blijkbaar op dat die teksten van een vorige coalitie door de huidige regering ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd zullen worden. De Belgische militaire veiligheidsdienst (Adif) heeft tot nog toe ook geen bevoegdheid gekregen om telefoongesprekken af te luisteren.

De Adif beschikt echter wel over de bevoegdheid om internationale telecommunicatie te onderscheppen maar dat heeft te maken met de externe en niet de interne veiligheid van de staat. Godelieve Timmermans (PRL) is juriste en was enkele jaren ook advocaat. Sinds1980 is zij ambtenaar op Justitie.

In 1988 werd zij een medewerkster van minister van Justitie Jean Gol. Van 1989 tot 1994 was zij juridisch adviseur van de secretaris-generaal op het departement. Toen in september vorig jaar Bart Van Lijsebeth als hoofd van de staatsveiligheid afzwaaide om procureur te worden in Antwerpen, nam Timmermans ad interim die functie van hem over.

Van Lijsebeth was erin geslaagd de politieke overheid er opnieuw van te overtuigen dat de staatsveiligheid belangrijke nieuwe opdrachten toevertrouwd konden worden, zoals de observatie van de georganiseerde misdaad en wat men nu officieel ‘de bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel van het land’ noemt.

Daarmee wordt eigenlijk industriële spionage bedoeld. Als gevolg daarvan vroeg en verkreeg Van Lijsebeth ook een aanzienlijke uitbreiding van het extern kader van deze civiele inlichtingsdienst. Zo is het aantal personeelsleden van de buitendiensten recent gestegen met 70, tot een totaal van 350 man.

Ook voor de komende jaren vraagt de dienst nog personeelsuitbreiding. De expansie wordt normaal ook de komende vier jaar nog voortgezet. In die periode komen er nog eens 100 nieuwe personeelsleden bij in de buitendiensten en 80 in de administratie.

Bron » De Morgen