Nog vier speurders op Bende-dossier

Momenteel werken nog vier speurders aan het onderzoek naar de 28 moorden van de Bende van Nijvel. Officieel zijn het er zes, maar twee van hen zijn ziek. Daarnaast zijn er nog twee administratieve krachten. Dat laat minister van Justitie Jo Vandeurzen van CD&V weten aan Mia De Schamphelaere van CD&V, die hierover gisteren een vraag stelde in de Kamercommissie Justitie. Justitieminister Vandeurzen werd vervangen door minister Inge Vervotte.

Mia De Schamphelaere: “De 28 brutale moorden op burgers blijven een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de Belgische justitie. Die moorden geraken maar niet opgelost. De nabestaanden blijven het moeilijk hebben als er zaken in de pers verschijnen, zoals het confituurfilmpje met een of andere mogelijke verdachte of het bericht gisteren van de zelfmoord van Jean-Claude Estievenart. Hij werd ook ooit beschuldigd in verband met de brutale moorden, maar werd vrijgesproken.”

“Zoals blijkt in een ander geval dat nu in de pers naar boven is gekomen, over een andere reeks moorden, is het mogelijk dat na 18 jaar toch nog bekentenissen worden afgelegd. Worden er nog middelen ingezet in het onderzoek? Om hoeveel middelen gaat het? Hoeveel speurders zijn er nog aan het werk? Ontdekt men nog nieuwe nuttige sporen? In samenwerking met de Universiteit van Brussel is een profilingonderzoek opgezet. Hoever staat het hiermee? Hoelang wil de minister nog middelen en mensen inzetten voor dit onderzoek?”

Minister Inge Vervotte: “Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds actief bezig. De aangestelde profiler heeft reeds een eerste verslag ingediend. Een tweede verslag is klaar, maar wordt thans nagekeken. Het zou binnenkort aan de onderzoeksmagistraten overhandigd worden. Elk spoor en alle informatie worden grondig onderzocht. De procureur-generaal van Bergen bezorgde mij naar aanleiding van deze vraag meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de lopende onderzoekswerkzaamheden.”

“In het belang van het onderzoek meen ik dat ik die niet mag bekend maken. Het team bestaat uit zes politieambtenaren, waarvan er twee momenteel wegens ziekte onbeschikbaar zijn. Ze worden bijgestaan door twee administratieve medewerkers. Op gerechtelijk niveau is de zaak in handen van een onderzoeksrechter en een substituut-procureur des Konings. Bovendien volgt de procureur-generaal van Bergen persoonlijk de zaak op in het kader van zijn bevoegdheden.”

Na dit antwoord van de minister stelt Mia De Schamphelaere nog enkele vragen. “Zijn de twee speurders langdurig afwezig? Worden zij dan vervangen? De ingezette middelen moeten natuurlijk volledig benut worden, want ook de verjaringstermijnen lopen voort.” Op deze laatste vragen werd geen antwoord meer geveven en het incident werd gesloten.