Politievakbond betreurt verbranding informant

Dat de in Marokko aangehouden terreurverdachte Abdelkader Belliraj werd ontmaskerd als informant van de Staatsveiligheid is volgens de politievakbond Sypol betreurenswaardig. De vakbond vindt dat er in de zaak te veel vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

“Het inlichtingenwerk is per definitie discreet en vertrouwelijk, meestal zelfs geheim”, stelt de vakbond. “De wetgever heeft aan de Staatsveiligheid de taak toevertrouwd om de autoriteiten in te lichten over bepaalde materies. Om deze opdracht uit te voeren, steunt de Staatsveiligheid op personeelsleden die doordrongen zijn van de waarden van onze rechtsstaat en die optreden met de nodige nauwgezetheid en professionalisme. Dezelfde principes worden toegepast in de gerichte keuze van informanten, wier anonimiteit strikt behouden dient te worden.”

Het gebeurt vrijwel nooit dat de naam van een informant van de Staatsveiligheid te grabbel wordt gegooid. De identiteit van informanten behoort tot de meest gevoelige en best bewaarde geheimen van elke inlichtingendienst. In de Verenigde Staten is het zelfs strafbaar om namen van geheimagenten of hun informanten openbaar te maken.

Volgens de politievakbond is het Comité I, de parlementaire waakhond die toezicht houdt op het werk van de inlichtingendiensten, de aangewezen instantie om een onderzoek te voeren naar de zaak-Belliraj. Sypol meent dat het essentieel is voor het werk van hun leden dat de inlichtingen en dossiers een correct gevolg krijgen.

Bron » De Morgen