Politievakbond betreurt openbaarmaking informatie Belliraj

Sypol.be-VSE, de afdeling van de Belgische politievakbond Sypol.be die de inlichtingendiensten vertegenwoordigt, betreurt dat in de zaak rond de terreurverdachte Abdelkader Belliraj te veel vertrouwelijke informatie publiek wordt gemaakt. “Het inlichtingenwerk is per definitie discreet en vertrouwelijk, meestal zelfs geheim”, klinkt het.

“De wetgever heeft aan de Staatsveiligheid de taak toevertrouwd om de autoriteiten in te lichten over bepaalde materies”, klinkt het in een persbericht. “Om deze opdracht uit te voeren, steunt de Staatsveiligheid op personeelsleden die doordrongen zijn van de waarden van onze rechtstaat en die optreden met de nodige nauwgezetheid en professionalisme. Dezelfde principes worden toegepast in de gerichte keuze van informanten, wiens anonimiteit strikt behouden dient te worden”.

De politievakbond wijst erop dat de democratische controle op de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt verzekerd door het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I). “Dit is dus de aangewezen instantie voor een toetsing van dit dossier met de wettelijke regelingen”, luidt het. Volgens Sypol is het essentieel voor het werk van hun leden dat de inlichtingen en de dossiers een correct vervolg krijgen.

De Staatsveiligheid ligt zwaar onder vuur omdat uitlekte dat de in Marokko opgepakte terreurverdachte Abdelkader Belliraj jarenlang als informant zou zijn betaald door de Belgische inlichtingendienst.

Bron » De Morgen