Doorbraak in onderzoek naar moord op Julien Lahaut

Er lijkt een doorbraak in de maak in het onderzoek naar de moord op Julien Lahaut in 1950. CD&V-senator Pol Van Den Driessche kreeg de steun van nagenoeg alle fracties in de Senaat voor zijn resolutie waarin de regering gevraagd wordt om naar analogie van de vervolging van de Joden in België een wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen.

Op 18 augustus 1950 werd de voorzitter van de toenmalige communistische partij, Julien Lahaut, vermoord. Hij zou vermoord zijn omdat hij in het parlement “Vive la république” had geroepen. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord leverde niets op. Al vele jaren dringen historici en politici op een grondig en wetenschappelijk onderzoek. Sinds het gerechtelijk onderzoek in 1972 werd geklasseerd kwamen nieuwe feiten en getuigenissen aan het licht en volgde er ook een bekentenis.

De meeste kroongetuigen zijn vandaag overleden, dus kan voor Van Den Driessche alleen een grondig onderzoek in de archieven een nieuw licht werden op deze politieke moord. Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij is volgens hem de aangewezen instelling om dat onderzoek uit te voeren, zo leert zijn onderzoek over de deportatie en de vervolging van Belgische Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na een debat in de Commissie Justitie van de Senaat kreeg Pol Van Den Driessche van zijn collega’s de opdracht een resolutie te schrijven waarin aan de regering wordt gevraagd al het nodige te doen om het Soma in staat te stellen deze opdracht tot een goed einde te brengen. De regering wordt dus gevraagd daartoe de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen, zonder daarvoor de kredieten van andere onderzoeksprogramma’s of federale wetenschappelijke instellingen te belasten.

Tegelijk zal de Commissie ervoor zorgen dat het Soma toegang krijgt tot alle betrokken archieven van de openbare of privaatrechtelijke instellingen. De wetenschappelijke studie moet in twee jaar worden afgerond. De resolutie van Van Den Driessche werd mede ondertekend door de meerderheidsfracties, sp.a+Vl.Pro, groenen, N-VA en LDD.

Bron » VTM Nieuws