Onderzoek naar ex-leden CCC nog niet afgerond

Exact een jaar na zijn spectaculaire arrestatie op 5 juni 2008 is het terrorismeonderzoek tegen oud-CCC-kopstuk Bertrand Sassoye en drie andere verdachten nog steeds aan de gang. Dat heeft het persagentschap Belga van het federale parket vernomen. Volgens Lieve Pellens, woordvoerster van het federale parket, worden er nog verschillende onderzoeksdaden uitgevoerd en zal het nog een hele tijd duren voor de onderzoeksrechter het dossier kan afsluiten.

Bertrand Sassoye werd in de vroege ochtend van 5 juni 2008 van zijn bed gelicht door zwaargewapende agenten van de speciale interventie-eenheden van de federale politie. Samen met hem werden nog drie anderen opgepakt: RTBF-journaliste Wahoub Fayoumi, ex-gangster Constant Hormans en de Libanees Abdallah Ibrahim Abdallah. In de daaropvolgende uren en nacht hield onderzoeksrechter Berta Bernardo-Mendès hen alle vier aan op verdenking van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering, met name de Italiaanse Partito Comunista Politico-Militare (PCPM).

Vijftien leden van de PCPM waren in februari 2007 in Italië opgepakt omdat het Italiaanse gerecht vermoedde dat ze aanslagen voorbereidden tegen hooggeplaatste figuren. Bij een huiszoeking bij een van de verdachten in Italië stootten de speurders op pasfoto’s van Sassoye, Hormans, Fayoumi en Abdallah. Daarop waren post-its met het handschrift van Sassoye geplakt.

Op aangeven van de Italiaanse collega’s opende het federale parket daarop een onderzoek, dat op 5 juni 2008 leidde tot de arrestatie van de vier. Sassoye vloog ook in de cel omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating niet nageleefd zou hebben, net als zijn oud-kompaan en CCC-kopstuk Pierre Carette, die op dezelfde dag werd opgepakt. Een kleine twee weken later oordeelde de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank dat Carette moest worden vrijgelaten.

De arrestatie van de vijf deed veel stof opwaaien. Vooral de extreemlinkse organisatie Secours Rouge, waartoe Sassoye, Hormans, Fayoumi en Abdallah behoorden, liet van zich horen. Zij organiseerde verschillende steunbetogingen voor het viertal. Ondertussen besliste de Brusselse raadkamer Fayoumi, Hormans en Abdallah vrij te laten, maar het federale parket ging tegen die beslissing in beroep. Op 25 juni liet ook de kamer van inbeschuldigingstelling het drietal vrij. Alleen Bertrand Sassoye bleef in de cel.

Nadat de Luikse strafuitvoeringsrechtbank beslist had dat Sassoye wel degelijk zijn vrijlatingsvoorwaarden had gerespecteerd, beslisten eerst de raadkamer en nadien onderzoeksrechter Bernardo-Mendès ook Sassoye vrij te laten. Sindsdien hebben de speurders niet stilgezeten. Er waren verscheidene rogatoire commissies naar onder meer Italië en Zwitserland.

“We zijn nog met verschillende zaken bezig”, zei Lieve Pellens. “Welke onderzoeksdaden dat precies zijn, kan ik niet zeggen, aangezien de vier verdachten vrij zijn. Het ziet er wel niet naar uit dat het onderzoek eerstdaags afgerond zal zijn.”