Orde naar Grondwettelijk Hof tegen BIM-wet

De Orde van Vlaamse Balies stapt naar het Grondwettelijk Hof om de BIM-wet te laten vernietigen. Deze wet op de Bijzondere Inlichtingen Methoden maakt het mogelijk dat de staatsveiligheid telefoons afluistert, in woningen binnendringt en computers hackt om terrorisme en spionage op te sporen.

België is het enige Europese land waar de inlichtingendiensten nog niet over deze methodes mochten beschikken. De regeling van de controle op de toepassing van deze BIM-methodes is de meest verregaande van heel Europa. Zo verregaand zelfs dat sommigen ze onwerkbaar vinden.

Maar voor de Orde gaat de BIM-wet veel te ver. Ze vreest dat de ontdekte gegevens ook zullen worden gebruikt in strafonderzoeken. Zo kan een onderzoek van de staatsveiligheid naar vermeend terrorisme aan het licht brengen dat iemand rijk werd door financieel gesjoemel. Dat zou dan tegen de fraudeur kunnen worden gebruikt en dat zien de advocaten niet zitten.

Bron » Gazet van Antwerpen