Liga Mensenrechten naar Grondwettelijk Hof tegen BIM-wet

De Liga voor Mensenrechten heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden, de zogenaamde BIM-wet. Dat stelt de Liga vandaag.

De BIM-wet van 4 februari 2010 geeft de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV vanaf 1 september de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bijzondere inlichtingenmethoden toe te passen: telefoons aftappen, afluisterapparatuur plaatsen, valse bedrijven oprichten, e-mails onderscheppen, post openen, …

Volgens de Liga voor Mensenrechten zijn die methoden “een schending van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden”. “Het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces komen in het gedrang”, luidt het.

De Liga is daarom naar het Grondwettelijk Hof gestapt met een verzoekschrift tot vernietiging van de wet. Eerder stapte ook al de Orde van Vlaamse Balies (OVB) naar het Grondwettelijk Hof tegen de BIM-wet.

Bron » De Morgen