Staatsveiligheid noemt management “zwaar deficiënt”

Het personeel van de Staatsveiligheid heeft weinig vertrouwen in zijn directiecomité. Er is geen sprake van een positief bedrijfsklimaat bij de inlichtingendienst. Dat blijkt uit een audit van de Staatsveiligheid in opdracht van de aftredende regering-Leterme, die De Tijd kon inkijken.

Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, ondervroeg voor de audit de 49 leidinggevenden en de 524 operationele personeelsleden van de Staatsveiligheid.

Een deel van het personeel noemt de visie, de leiding, de communicatie en het personeelsbeheer bij de Staatsveiligheid “afwezig” of op z’n minst “zwaar deficiënt”, staat te lezen in het auditverslag.

Gebrekking en laattijdig

Ook het management van de Staatsveiligheid laat te wensen over. Zo heeft de dienst voor 2008 helemaal geen actieplan opgesteld. En voor 2009 was er geen formeel actieplan zoals de regering dat in een koninklijk besluit heeft opgelegd.

Het personeel en de lagere chefs zouden ook zeer gebrekkig en laattijdig worden ingelicht over strategische keuzes. Een op de vijf chefs kent de operationele doelstellingen onvoldoende of zelfs helemaal niet, zo bleek uit de audit. De Staatsveiligheid heeft haar organisatie ook niet meer geëvalueerd sinds 2003.

Vrij tevreden partners

Niettemin stelt het Comité I ook vast dat de externe partners van de Staatsveiligheid, zoals de politie, het crisiscentrum en het federaal parket, vrij tevreden zijn over de samenwerking met de inlichtingendienst. “Het auditverslag is nog niet publiek gemaakt. Het is nog niet besproken in het parlement. Pas daarna kunnen we ons standpunt bekendmaken”, reageert men bij de Staatsveiligheid.

Bron » De Morgen