Auditrapport kritisch voor top Staatsveiligheid

Het personeel van de Staatsveiligheid heeft weinig vertrouwen in zijn directiecomité. Er is geen positief bedrijfsklimaat bij de inlichtingendienst. Dat blijkt uit een audit in opdracht van de aftredende regering-Leterme.

Een deel van het personeel noemt de visie, de leiding, de communicatie en het personeelsbeheer “afwezig” of op zijn minst “zwaar deficiënt”. Ook het management laat te wensen over. En het personeel en lagere chefs zouden ook gebrekkig en laattijdig worden ingelicht over strategische keuzes. De Staatsveiligheid heeft bovendien haar organisatie niet meer geëvalueerd sinds 2003.

Niettemin stelt het rapport ook vast dat de externe partners, zoals de politie, het crisiscentrum en het federaal parket, vrij tevreden zijn over de samenwerking.

“Het auditverslag is nog niet publiek gemaakt. Het is nog niet besproken in het parlement. Pas daarna kunnen we ons standpunt bekendmaken”, reageert men bij de Staatsveiligheid.

Bron » De Morgen