Buurtbewoners fabriek Wittock-Van landeghem vrezen asbestvervuiling

De afbraak van de gebouwen van Wittock-Van Landeghem is begonnen. De voormalige fabriek stond al vele jaren te verkommeren aan de rand van Temse. Het textielbedrijf Wittock-Van Landeghem in de Gasthuisstraat, waar de Bende van Nijvel in de nacht van 10 op 11 september 1983 zeven kogelvrije vesten wist te bemachtigen, wordt afgebroken en na de sanering van de gronden wordt op die plaats een winkelcentrum gebouwd.

Het einde van deze grootschalige saneringswerken is in de loop van 2013 gepland. Maar de buurt is ongerust en mistevreden. Er was beloofd dat er regelmatig zou gecommuniceerd worden met de inwoners, maar de huidige eigenaar van de gronden en het saneringsbedrijf houden zich volgens de buurt niet aan die afspraak.

De Familie Geers-Vercauteren, buurtbewoners uit de onmiddellijke omgeving trokken aan de alarmbel en verwittigden raadslid Nicole Van Der Vieren (Groen!) dat de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.

“Dat klopt”, zegt deze, “er was de buurt beloofd om hen bij elke stap van de sanering op de hoogte te houden. Wanneer de mensen mannen in witte pakken en maskers zien, die aan de afbraak beginnen, dan is dat wel degelijk schrikken. We wisten dat deze afbraak niet zo onschuldig is, want er zit behoorlijk wat asbest in het gebouw”, vertelt raadslid Van Der Vieren.

“Indien men de mensen had verwittigd, dan konden zij ramen en deuren gesloten houden. Nu stellen wij vast dat het vervuilde materiaal gewoon gestockeerd ligt naast de woonhuizen, afgedekt met een witte folie.” De milieudienst is ter plaatse geweest en stelde vast dat de asbestverwijdering volgens de regels gebeurde. De asbestafbraak zou ondertussen achter de rug zijn.

Bron » Het Nieuwsblad