“Politie laat tientallen miljoenen euro’s onbenut”

Enkele tientallen miljoenen euro’s, in de begroting van de federale politie bedoeld voor logistiek, zijn in 2010 onbenut gebleven en daardoor voorgoed verloren. Dat heeft de liberale vakbond VSOA Politie gezegd bij de voorstelling van het pre-memorandum “Veiligheid heeft zijn prijs”. Volgens de vakbond kunnen kostenbesparende maatregelen het politiebudget mee op peil houden.

Enkele tientallen miljoenen bleven dus onuitgegeven, middelen die volgens ondervoorzitter Vincent Houssin moesten dienen voor bijvoorbeeld politievoertuigen, terwijl op het terrein gesmeekt wordt om meer logistieke steun en materiaal. “Dossiers worden niet snel genoeg ingediend en de administratie werkt te traag”, aldus Houssin.

Het VSOA stelde, in afwachting van de nieuwe regering, het pre-memorandum voor. Daarin werd opgeroepen om in tijden van besparingen het politiebudget op peil te houden en te kiezen voor kostenbesparende maatregelen. Het pre-memorandum zou begin april aan de minister van Binnenlandse Zaken worden overhandigd.

Een ander, al eerder aangehaald voorstel, is om het boetesysteem te hervormen. Zo is in 2008 amper 61 miljoen euro van de 151 miljoen boetes die door rechters werden uitgesproken, geïnd. Volgens het VSOA komt die bijna 90 miljoen aan gemiste inkomsten alleen al overeen met 3.000 effectieven. De vakbond pleit daarom voor een professionelere manier van inning, en zelfs een privatisering van het gehele boetesysteem.

Ander opvallend punt is dat het VSOA pleit voor een degelijke rijopleiding voor alle politieagenten. “Vaak hebben ze alleen maar een rijbewijs B nodig om met een prioritair voertuig te mogen rijden.” Het Comité P becijferde dat er in de periode 2005-2007 ieder jaar 7,5 procent meer ongevallen waren met dienstvoertuigen van de lokale politie, van 2.391 tot 2.762 ongevallen.

Bron » De Morgen