“Tekort aan politiemensen door regeringsquotum”

Het quotum dat de regering oplegt, zorgt voor een tekort aan politiemensen. Dat zegt het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Politie maandag in een persbericht. Volgens de vakbond zijn er jaarlijks 1.450 nieuwe agenten nodig, het quotum ligt momenteel op 1.000. Dat is te weinig om de tekorten van de voorbije jaren en de pensioneringsgolf op te vangen, zegt het VSOA.

Vooral bij grote lokale eenheden en bij sommige afdelingen van de federale politie wordt het personeelstekort nijpend. Bij de wegpolitie gaat tegen 2014 30 procent van de mensen met pensioen, dus daar dreigt een ernstig tekort. Bij de federale gerechtelijke politie is de scheefgroei volgens de vakbond nog veel groter.

Toch zijn er kandidaten genoeg voor een job bij de politie: 13.000 mensen schreven zich dit jaar in voor het examen. Een tiende daarvan was geslaagd, maar van die 1.300 werden dus 300 kandidaten doorgeschoven naar volgend jaar. “Wij vragen als vakbond dat de federale regering – de oude of de nieuwe – nu het licht op groen zet voor meer budget zodat er bij de politie nu kan worden aangeworven”, besluit het VSOA.

Bron » Gazet van Antwerpen