“Politie wordt te veel betaald voor wat ze doet”

De onthullingen over het onderzoek in het proces-Janssen plaatsen heel wat vraagtekens bij de politiehervorming. Politiemensen op het terrein slaan alarm. “De zaak-Ronald Janssen is een remake van de zaak-Dutroux. Alleen schamen we ons nu nog meer dan toen.” Hooggeplaatste politiemensen op het terrein die anoniem willen blijven, zien in de zaak-Ronald Janssen “een remake van de zaak-Marc Dutroux. Alleen schamen we ons nu nog meer dan toen.”

De zaak-Dutroux leidde tot de grote politiehervorming, die de verschillende componenten binnen de politie ophief en versmolt tot een geïntegreerde politie. Tot goed een jaar geleden bleef de kritiek op de politiehervorming binnen politiekringen relatief beperkt. Maar vandaag geven academische en adviserende instanties off the record moeiteloos toe dat de politiehervorming in een impasse zit. Een uitweg zien ze niet meteen.

Om te beginnen gaapt er een diepe kloof tussen de federale en de lokale politie. Maar speurders op het terrein hebben nog andere zorgen: de attitude van politiemensen en het gebrek aan leiding, tucht en strafsancties. “Er heerst een georganiseerde anarchie”, leggen ze uit. Ondanks de dure politiehervorming heerst er een sfeer zoals in een verouderd overheidsbedrijf, waar de ambtenarencultus en het individualisme diep geworteld zijn.

De gelijkschakeling van de verschillende diensten bij de politiehervorming heeft bovendien gezorgd voor een intellectuele nivellering naar onderen, zo zeggen ze. De lat ligt zeer laag, maar financieel heeft men de lonen voor de verschillende politiecomponenten gelijkgeschakeld, waardoor zowat alle politiemensen sinds de politiehervormingen meer verdienen dan voorheen. “De politie wordt vandaag veel te veel betaald voor wat ze doet”, fulmineert een topman.

Daarbij komt dat men politiemensen moeilijk kan ontslaan of naar behoren bestraffen. De tuchtprocedures zijn zeer ingewikkeld en leiden vaak tot strafuitsluiting door de stringente termijnen die worden opgelegd. “Het resultaat is dat we als het ware in een beschutte werkplaats werken, waar je iedereen aan boord moet houden.” Het Comité P zou aan mystery shopping moeten doen om politiemensen flagrant te kunnen betrappen op hun fouten. Nu camoufleert de politie wat er fout loopt uit vrees voor een slechte reputatie.

Bron » Knack