Justitie stopt extra geld vooral in modernisering informatica

Het werkingsbudget van de FOD Justitie is in 2010 met 11,663 miljoen euro toegenomen, terwijl de personeelsbudgetten 15,327 miljoen euro lager lagen dan het jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van justitie. De stijging van het werkingsbudget en de besparingen die op andere posten werden doorgevoerd, lieten justitie onder meer toe om te investeren in de modernisering van de informatica bij de rechterlijke orde (10,508 miljoen euro).

Ook konden er meer middelen worden aangewend om de kosten te financieren die verbonden zijn aan de uitbreiding van het elektronisch toezicht. Er werd voorts meer geld vrijgemaakt voor de aankoop van uitrusting (200.000 euro) en voor de werkingskosten voor de gesloten centra voor minderjarigen in Saint-Hubert en Tongeren (675.000 euro).

De stijging heeft ten slotte ook betrekking op uitzonderlijke aankopen als gevolg van de verhuizing van het Belgisch Staatsblad (320.000 euro), het op peil houden van de juridische bijstand en de gerechtskosten (15,206 miljoen euro), de inhaalbeweging bij de betaling van achterstallige facturen voor de gezondheidszorg van gedetineerden (2,043 miljoen euro), de vergoedingen aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (1 miljoen euro) en het leefloon voor gedetineerden onder elektronisch toezicht (479.000 euro).

Het definitieve eindbedrag van de begroting 2010 komt uit op 1,786 miljard euro. Daarvan is 28,275 miljoen euro weggelegd voor de huur van de gevangenis in Tilburg en 3,865 miljoen voor investeringen in informatica bij de Kansspelcommissie. Ook werden er volgens de FOD extra middelen uitgetrokken om het sectoraal akkoord 2009-2010 te bekostigen.

Bron » De Morgen