“De miljoenen liggen hier bij justitie voor het rapen”

Sinds een half jaar is magistraat Theo Jacobs verantwoordelijk voor het beheer van het geld dat in ons land in beslag wordt genomen. Die inbeslagname verloopt volgens Jacobs allesbehalve efficiënt. “We zijn verplicht een dossier van 80 euro te openen voor een inbeslagname van 1 eurocent. Lachwekkend, uiteraard.” Hij heeft een hervormingsplan klaar waarmee hij de schatkist met vele miljoenen euro’s kan spijzen. “Het geld ligt hier echt voor het rapen.”

Ze zijn met niet veel, zij die graag Sinterklaas spelen voor de staatskas. Maar Theo Jacobs is er een van. Als baas van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zit hij op een berg geld. 472 miljoen euro staat er al op de rekening. Allemaal geld, fondsen, verkochte auto’s … die in beslag genomen zijn van criminelen. Daarbovenop komen ook nog juwelen, diamanten, goud en onroerend goed.

Theo Jacobs heeft, naar eigen zeggen, een aanzienlijk deel van die miljoenen euro’s te geef. En dat net in budgettair slechte tijden voor Justitie. Gisteren kwam nog het bericht dat de gerechtskosten om misdrijven te onderzoeken volledig ontspoord zijn, met op jaarbasis tekorten van 90 miljoen euro.

Zelfs om de ruiten van zijn kantoor te poetsen is er geen geld, zo mocht Jacobs een paar weken geleden ondervinden. En dus deed hij het maar zelf, want er kwamen hoge buitenlandse gasten. “Wij zijn nochtans de enige dienst binnen Justitie die geld opbrengt, en verdienen dus om gesoigneerd te worden.”

Hoe de Brusselse topmagistraat de staatskas miljoenen euro’s wil bezorgen? Simpel: door de dossiers over de gelden die van verdachten werden afgenomen anders en beter te beheren.

Bron » Het Nieuwsblad