Justitie beheert half miljard ‘amateuristisch’

De dienst die bij justitie meer dan een half miljard euro inbeslaggenomen geld beheert, moet dat zonder boekhouding doen. In 2012 werd 425.000 euro uitgetrokken voor een nieuw boekhoudprogramma, maar er is intussen bespaard op de consultant die daarbij moest helpen. Dat schrijft De Tijd.

Vier jaar later waarschuwt Théo Jacobs, de topman van de inbeslagnamedienst COIV, dat het project op apegapen ligt. “Je kan ons boekhoudprogramma vergelijken met hoe u en ik onze rekeninguittreksels bijhouden. Dat is geen boekhouding. Dat is primitief.”

“Het is onbegrijpelijk”, reageert N-VA-Kamerlid Sophie De Wit. “Een boekhoudprogramma van liefst 425.000 euro wordt niet gebruikt en het COIV beheert anno 2016 de inbeslaggenomen gelden en goederen op een volstrekt amateuristische wijze.”

Jacobs en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) schuiven de zwarte piet voor het debacle naar elkaar door. “Het project is op verzoek van de directeur opgeschort, zonder dat een nieuwe datum is vooropgesteld. Daarom is de oude boekhouding nog altijd in dienst”, zo klinkt het bij Geens.

Jacobs, die in het buitenland zit, spreekt de uitleg van de minister tegen. “Het is absoluut niet mijn fout. Integendeel. Er was een burgerlijk ingenieur als consultant aangesteld om ons te helpen het nieuwe boekhoudprogramma te installeren. Maar om te besparen heeft het kabinet zijn contract niet verlengd.”

Bron » De Standaard

“De miljoenen liggen hier bij justitie voor het rapen”

Sinds een half jaar is magistraat Theo Jacobs verantwoordelijk voor het beheer van het geld dat in ons land in beslag wordt genomen. Die inbeslagname verloopt volgens Jacobs allesbehalve efficiënt. “We zijn verplicht een dossier van 80 euro te openen voor een inbeslagname van 1 eurocent. Lachwekkend, uiteraard.” Hij heeft een hervormingsplan klaar waarmee hij de schatkist met vele miljoenen euro’s kan spijzen. “Het geld ligt hier echt voor het rapen.”

Ze zijn met niet veel, zij die graag Sinterklaas spelen voor de staatskas. Maar Theo Jacobs is er een van. Als baas van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) zit hij op een berg geld. 472 miljoen euro staat er al op de rekening. Allemaal geld, fondsen, verkochte auto’s … die in beslag genomen zijn van criminelen. Daarbovenop komen ook nog juwelen, diamanten, goud en onroerend goed.

Theo Jacobs heeft, naar eigen zeggen, een aanzienlijk deel van die miljoenen euro’s te geef. En dat net in budgettair slechte tijden voor Justitie. Gisteren kwam nog het bericht dat de gerechtskosten om misdrijven te onderzoeken volledig ontspoord zijn, met op jaarbasis tekorten van 90 miljoen euro.

Zelfs om de ruiten van zijn kantoor te poetsen is er geen geld, zo mocht Jacobs een paar weken geleden ondervinden. En dus deed hij het maar zelf, want er kwamen hoge buitenlandse gasten. “Wij zijn nochtans de enige dienst binnen Justitie die geld opbrengt, en verdienen dus om gesoigneerd te worden.”

Hoe de Brusselse topmagistraat de staatskas miljoenen euro’s wil bezorgen? Simpel: door de dossiers over de gelden die van verdachten werden afgenomen anders en beter te beheren.

Bron » Het Nieuwsblad

Justitie beheert 472 miljoen euro in totale chaos

De inbeslagnamedienst van Justitie heeft al een half miljard euro op zijn rekening, maar tast in het duister wat er met 20.000 zaken – ruim de helft van alle zaken – moet gebeuren. Dat bericht De Tijd vandaag.

In april ging magistraat Théo Jacobs aan de slag als directeur van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Dat beheert alle gelden, bankrekeningen, wapens, diamanten en dergelijke meer die politie en magistraten over heel België in beslag nemen tijdens onderzoeken naar criminelen.

Het COIV bestaat al elf jaar, maar Jacobs luidt nu in De Tijd, in zijn eerste interview als COIV-directeur, de alarmbel over de ongelooflijke Kafka bij de dienst.

“Er staat 473 miljoen euro op de rekeningen van het COIV”, zegt Jacobs. “Dat is vooral cash geld dat justitie en politie ooit in beslag hebben genomen. Dat is een gigantisch bedrag, maar het wordt in de grootst mogelijke chaos beheerd: met 38 medewerkers zijn we zwaar onderbemand. Ook onze organisatie is nog inefficiënt.”

“We hebben 40.000 inbeslagnamedossiers”, voegt hij eraan toe. “Van ruim 20.000 zaken weten we niet wat er mee moet gebeuren. Dat zijn openstaande zaken uit de periode 2004-2011, goed voor ettelijke miljoenen euro’s.”

Bron » De Morgen

Chaos bij inbeslagnames justitie

Justitie zit in de knoei met zijn eigen bankrekeningen. Daarop staan honderden miljoenen euro’s die het gerecht de voorbije jaren in beslag genomen heeft. Maar de oorsprong en de bestemming van de bedragen zijn nog amper te achterhalen.

De rekeningen worden beheerd door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Die dienst weet op dit moment niet precies welk deel intresten zijn, welk deel bijkomende intresten zijn, welke gelden moeten toegezonden worden aan de fiscus, enzovoort. De boekhouding is een ramp.

In een exclusief gesprek met De Tijd wil Thierry Freyne, de nieuwe directeur van het COIV, alleen bevestigen dat er geen betrouwbare cijfers voorhanden zijn. “Een exacte verdeling, naargelang de oorsprong, kan ik inderdaad niet geven”, luidt het. Freyne houdt al enkele maanden een schoonmaakoperatie bij het COIV. Maar betrouwbare cijfers zal hij ten vroegste volgend jaar kunnen geven of zelfs pas in 2013.

De manier waarop het Belgische gerecht de voorbije jaren honderden miljoenen euro’s aan inbeslaggenomen gelden heeft beheerd, is dan ook wraakroepend. “Als er ergens in het land geld in beslag genomen wordt, komt dat op de centrale rekening van het COIV”, vertelt Freyne.

“Maar de politiedienst die het geld op de rekening stort, moet het COIV daarover inlichten. En dat gebeurt nog altijd per fax. Waardoor we van sommige stortingen de herkomst niet kunnen achterhalen.” Freyne noemt het geknoei met faxtoestellen ‘absurd’. Al sinds de oprichting van het COIV in 2003 wordt de politie aangemaand de inbeslagnames elektronisch te melden. Tevergeefs. Freyne heeft de zaak nu opnieuw aangekaart bij de politietop.

Maar ook intern bij de inbeslagnamedienst is het grondig misgelopen, erkent Freyne. Nooit kreeg de dienst een professioneel boekhoudprogramma. En pas nu, acht jaar na zijn oprichting, gaat het COIV op zoek naar een professionele boekhouder. Het wanbeheer ligt bijzonder gevoelig. Speurders en magistraten krijgen de opdracht al tijdens hun onderzoeken zo veel mogelijk geld van de verdachten in beslag te nemen.

Maar als de advocaten van de verdachten geen vertrouwen meer hebben in de manier waarop het geld wordt beheerd, is dat problematisch. Freyne benadrukt dat de vorige minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), de problemen ten volle heeft ingezien en er nu maatregelen worden genomen.

Bron » De Tijd

Wanbeheer met misdaadgeld: Topman van Justitie wordt ontslagen

Minister van Justitie Stefaan de Clerck heeft advocaat-generaal Francis Desterbeck ontslagen als hoofd van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Francis Desterbeck, advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep, werd eind 2006 voor vijf jaar aangesteld tot directeur-generaal van het COIV. Hij werd in één klap verantwoordelijk voor alle mogelijke goederen (geld, aandelen, diamanten, onroerende goederen, wagens,…) die door het gerecht in beslag worden genomen.

Het gaat om veel geld. Begin 2010 stond er 280 miljoen euro op de rekeningen van het COIV. De ontslagnemende minister van Justitie, Stefaan De Clerck, bevestigde gisteren dat hij Desterbeck heeft ontslagen. Het bericht van het ontslag verscheen vrijdag in Het Staatsblad.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dit dossier loopt al een tijdje”, aldus de minister. “Ik heb voor mijn beslissing het advies van het college van procureurs-generaal gevolgd. Zij oordelen dat er ernstige managementsproblemen zijn. Maar ik wil er wel bij zeggen dat het zeker niet zo is dat we op dit moment feiten hebben vastgesteld die tot een strafklacht zouden kunnen leiden.”

Hoeveel geld de schatkist is misgelopen door het omstreden management van Desterbeck, kan de minister niet zeggen. “Het Rekenhof en het parket-generaal voeren op dit moment nog bijkomende audits uit om na te gaan wat er exact is fout gelopen en hoeveel geld verloren is gegaan. Maar het lijkt me duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn dat de waarde van in beslag genomen goederen vermindert door verkeerde beslissingen.”

Wat Desterbeck exact zou hebben fout gedaan, wil de minister niet kwijt. Volgens De Standaard zou Desterbeck onder meer op eigen houtje geld roekeloos in plaats van ‘conservatief’ belegd hebben en zou hij met – wat uit het verslag van de procureurs-generaal blijkt – de verkeerde banken en mensen in zee zijn gegaan om het geld van de overheid te beheren. Het COIV werd in 2003 speciaal opgericht om wantoestanden uit het verleden te doen vergeten. Al te vaak keek niemand in de loop van een onderzoek om naar in beslag genomen goederen.

Wagens werden wrakken, huizen werden krotten. Wanneer goederen na de gerechtelijke uitspraken verbeurd werden verklaard, waren ze vaak niets meer waard. Het COIV moest daar verandering in brengen. Maar blijkbaar loopt dat niet van een leien dakje. Desterbeck zelf wil liever niet reageren. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat er helemaal geen sprake is van persoonlijke verrijking”, verklaarde hij aan De Standaard. Allicht keert hij nu terug naar het Gentse parket-generaal waar hij voor 2006 een gerespecteerd financieel magistraat bij het hof van beroep was.

Bron » De Standaard