Wanbeheer met misdaadgeld: Topman van Justitie wordt ontslagen

Minister van Justitie Stefaan de Clerck heeft advocaat-generaal Francis Desterbeck ontslagen als hoofd van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Francis Desterbeck, advocaat-generaal bij het Gentse hof van beroep, werd eind 2006 voor vijf jaar aangesteld tot directeur-generaal van het COIV. Hij werd in één klap verantwoordelijk voor alle mogelijke goederen (geld, aandelen, diamanten, onroerende goederen, wagens,…) die door het gerecht in beslag worden genomen.

Het gaat om veel geld. Begin 2010 stond er 280 miljoen euro op de rekeningen van het COIV. De ontslagnemende minister van Justitie, Stefaan De Clerck, bevestigde gisteren dat hij Desterbeck heeft ontslagen. Het bericht van het ontslag verscheen vrijdag in Het Staatsblad.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Dit dossier loopt al een tijdje”, aldus de minister. “Ik heb voor mijn beslissing het advies van het college van procureurs-generaal gevolgd. Zij oordelen dat er ernstige managementsproblemen zijn. Maar ik wil er wel bij zeggen dat het zeker niet zo is dat we op dit moment feiten hebben vastgesteld die tot een strafklacht zouden kunnen leiden.”

Hoeveel geld de schatkist is misgelopen door het omstreden management van Desterbeck, kan de minister niet zeggen. “Het Rekenhof en het parket-generaal voeren op dit moment nog bijkomende audits uit om na te gaan wat er exact is fout gelopen en hoeveel geld verloren is gegaan. Maar het lijkt me duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn dat de waarde van in beslag genomen goederen vermindert door verkeerde beslissingen.”

Wat Desterbeck exact zou hebben fout gedaan, wil de minister niet kwijt. Volgens De Standaard zou Desterbeck onder meer op eigen houtje geld roekeloos in plaats van ‘conservatief’ belegd hebben en zou hij met – wat uit het verslag van de procureurs-generaal blijkt – de verkeerde banken en mensen in zee zijn gegaan om het geld van de overheid te beheren. Het COIV werd in 2003 speciaal opgericht om wantoestanden uit het verleden te doen vergeten. Al te vaak keek niemand in de loop van een onderzoek om naar in beslag genomen goederen.

Wagens werden wrakken, huizen werden krotten. Wanneer goederen na de gerechtelijke uitspraken verbeurd werden verklaard, waren ze vaak niets meer waard. Het COIV moest daar verandering in brengen. Maar blijkbaar loopt dat niet van een leien dakje. Desterbeck zelf wil liever niet reageren. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat er helemaal geen sprake is van persoonlijke verrijking”, verklaarde hij aan De Standaard. Allicht keert hij nu terug naar het Gentse parket-generaal waar hij voor 2006 een gerespecteerd financieel magistraat bij het hof van beroep was.

Bron » De Standaard