Chaos bij inbeslagnames justitie

Justitie zit in de knoei met zijn eigen bankrekeningen. Daarop staan honderden miljoenen euro’s die het gerecht de voorbije jaren in beslag genomen heeft. Maar de oorsprong en de bestemming van de bedragen zijn nog amper te achterhalen.

De rekeningen worden beheerd door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV). Die dienst weet op dit moment niet precies welk deel intresten zijn, welk deel bijkomende intresten zijn, welke gelden moeten toegezonden worden aan de fiscus, enzovoort. De boekhouding is een ramp.

In een exclusief gesprek met De Tijd wil Thierry Freyne, de nieuwe directeur van het COIV, alleen bevestigen dat er geen betrouwbare cijfers voorhanden zijn. “Een exacte verdeling, naargelang de oorsprong, kan ik inderdaad niet geven”, luidt het. Freyne houdt al enkele maanden een schoonmaakoperatie bij het COIV. Maar betrouwbare cijfers zal hij ten vroegste volgend jaar kunnen geven of zelfs pas in 2013.

De manier waarop het Belgische gerecht de voorbije jaren honderden miljoenen euro’s aan inbeslaggenomen gelden heeft beheerd, is dan ook wraakroepend. “Als er ergens in het land geld in beslag genomen wordt, komt dat op de centrale rekening van het COIV”, vertelt Freyne.

“Maar de politiedienst die het geld op de rekening stort, moet het COIV daarover inlichten. En dat gebeurt nog altijd per fax. Waardoor we van sommige stortingen de herkomst niet kunnen achterhalen.” Freyne noemt het geknoei met faxtoestellen ‘absurd’. Al sinds de oprichting van het COIV in 2003 wordt de politie aangemaand de inbeslagnames elektronisch te melden. Tevergeefs. Freyne heeft de zaak nu opnieuw aangekaart bij de politietop.

Maar ook intern bij de inbeslagnamedienst is het grondig misgelopen, erkent Freyne. Nooit kreeg de dienst een professioneel boekhoudprogramma. En pas nu, acht jaar na zijn oprichting, gaat het COIV op zoek naar een professionele boekhouder. Het wanbeheer ligt bijzonder gevoelig. Speurders en magistraten krijgen de opdracht al tijdens hun onderzoeken zo veel mogelijk geld van de verdachten in beslag te nemen.

Maar als de advocaten van de verdachten geen vertrouwen meer hebben in de manier waarop het geld wordt beheerd, is dat problematisch. Freyne benadrukt dat de vorige minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V), de problemen ten volle heeft ingezien en er nu maatregelen worden genomen.

Bron » De Tijd