Kelders van Brussels justitiepaleis puilen uit

De kelders van het Brusselse justitiepaleis puilen uit, met meer dan een miljoen gestolen objecten, wapens en andere bewijsstukken die er gestockeerd liggen. Dat schrijft La Dernière Heure. Dagelijks komen daar gemiddeld 200 objecten bij, waardoor er plaatsgebrek is.

De stukken moeten er soms tot enkele jaren voor de rechtszaken bewaard worden. Volgens het rapport van een werkgroep die zich over de problematiek gebogen heeft, is het vaak onnodig om alle stukken te bewaren.

“Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om 100 identieke stukken te bewaren. Dat neemt enorm veel plaats in, terwijl een staal daarvan zou volstaan”, zegt Jan Vanvolsem van de griffie van de rechtbank.

Vanvolsem vraagt ook dat duidelijk zou aangegeven worden wanneer stukken een gevaar inhouden. Sommige zijn immers giftig, “maar omdat ze ingepakt zijn, weten we dat niet altijd”. Tot slot zou ook een snellere verkoop van in beslag genomen voorwerpen plaatswinst opleveren.

Bron » De Morgen

Wapens via Justitie naar gangsters

Wapens die de Justitie in beslag laat nemen, komen nu soms opnieuw bij misdadigers terecht. Dat blijkt uit het ontwerp van nieuwe wapenwet. Daarmee maakt de minister van Justitie, Marc Verwilghen, een eind aan het doorverkopen van wapens die bij een misdrijf werden gebruikt.

“Het is de hoogste tijd dat we aan die praktijk paal en perk stellen”, zegt Verwilghens kabinetsadviseur, Alain Lescrenier. Als eerste substituut bij het parket van Charleroi kent hij het misdaadmilieu goed. Dit misdaadmilieu geraakte soms via het ministerie van Justitie aan wapens, erkende Lescrenier gisteren tegenover de redactie.

Dat gaat zo: wapens die politiemensen bij misdadigers in beslag nemen en die na een veroordeling door het gerecht worden verbeurdverklaard, komen opnieuw op de markt. Ze worden geregistreerd en via de Dienst Registratie en Domeinen openbaar verkocht, doorgaans aan wapenhandelaren – die er een lage prijs voor betaalden. Via die handelaren belandden de wapens soms opnieuw bij mensen met misdadige bedoelingen.

Kabinetsadviseur Alain Lescrenier: “Zo is er het geval bekend van een handelaar die 1.500 wapens kocht; 800 daarvan doken later weer op tijdens gerechtelijke onderzoeken.” Lees: zijn gebruikt bij een misdrijf.

De doorverkoop van inbeslaggenomen wapens dateert, volgens Lescrenier, uit de periode dat Melchior Wathelet minister van Justitie (1988-1994) was. Hij sloot hierover destijds een akkoord met de minister van Financiën. Het knelpunt is dat dit systeem geld opbrengt, zodat het zichzelf instandhoudt. Kabinetsadviseur Lescrenier: “Het is zelfs zo absurd dat Justitie moet betalen voor die (openbare) verkoop: ongeveer 1,4 miljoen frank per jaar.”

Justitie trekt nu zelf een toelage uit, om inbeslaggenomen wapens te laten vernietigen. Aan de doorverkoop van inbeslaggenomen wapens wordt met de nieuwe wapenwet een einde gemaakt, als het parlement met het ontwerp instemt. Lescrenier: “Ik heb liever dat we betalen om de wapens te vernietigen, dan dat we betalen om ze te laten verkopen, waarbij ze soms in de clandestiniteit terechtkomen.”

Het federale parlement bespreekt begin volgend jaar de nieuwe wapenwet. Het kabinet Justitie heeft naar eigen zeggen van geen enkele politieke partij negatieve reacties op het wetsontwerp ontvangen. Het ontwerp is op 14 december definitief door de kabinetsraad goedgekeurd.

Bron » De Standaard