Geen schadevergoeding voor Nihoul voor laster en eerroof

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis afgewezen die Michel Nihoul had ingediend tegen voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen. Die laatste schreef in 1999 een boek over de werking van de beide commissies-Dutroux, waarvan hij de voorzitter was. Nihoul, die verdacht werd van betrokkenheid bij de misdaden van Marc Dutroux maar werd vrijgesproken, nam aanstoot aan een aantal passages en eiste 50.000 euro schadevergoeding voor laster en eerroof.

Het boek Achter de schermen van de Commissie Dutroux was de neerslag van vijftien uren interview die journalisten Raf Sauvillier en Danny Ilegems afnamen van Marc Verwilghen. De voormalige minister gaf daarin zijn visie op de werking en de resultaten van de parlementaire onderzoekscommissies. Verwilghen had het onder meer over de mogelijke betrokkenheid van Michel Nihoul bij de ontvoering en moord op Loubna Benaïssa, over het netwerk van Nihoul en de manier waarop die bescherming zou hebben genoten.

Volgens Nihoul waren de uitspraken van Verwilghen lasterlijk en eerrovend. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Volgens de rechter baseerde Verwilghen zich voor zijn uitspraken op de informatie waarover de commissie-Dutroux beschikte en wat er toen, in 1999, geweten was over het onderzoek naar Dutroux en zijn mogelijke medewerkers. Op enkele punten zou de oud-minister wel overdreven hebben, maar dat was nog niet genoeg om hem tot een schadevergoeding te veroordelen.

Bron » De Morgen