Geen schadevergoeding voor Nihoul voor laster en eerroof

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de schade-eis afgewezen die Michel Nihoul had ingediend tegen voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen. Die laatste schreef in 1999 een boek over de werking van de beide commissies-Dutroux, waarvan hij de voorzitter was. Nihoul, die verdacht werd van betrokkenheid bij de misdaden van Marc Dutroux maar werd vrijgesproken, nam aanstoot aan een aantal passages en eiste 50.000 euro schadevergoeding voor laster en eerroof.

Het boek Achter de schermen van de Commissie Dutroux was de neerslag van vijftien uren interview die journalisten Raf Sauvillier en Danny Ilegems afnamen van Marc Verwilghen. De voormalige minister gaf daarin zijn visie op de werking en de resultaten van de parlementaire onderzoekscommissies. Verwilghen had het onder meer over de mogelijke betrokkenheid van Michel Nihoul bij de ontvoering en moord op Loubna Benaïssa, over het netwerk van Nihoul en de manier waarop die bescherming zou hebben genoten.

Volgens Nihoul waren de uitspraken van Verwilghen lasterlijk en eerrovend. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat daarvan geen sprake is. Volgens de rechter baseerde Verwilghen zich voor zijn uitspraken op de informatie waarover de commissie-Dutroux beschikte en wat er toen, in 1999, geweten was over het onderzoek naar Dutroux en zijn mogelijke medewerkers. Op enkele punten zou de oud-minister wel overdreven hebben, maar dat was nog niet genoeg om hem tot een schadevergoeding te veroordelen.

Bron » De Morgen

Op 5 december uitspraak over schade-eis Nihoul tegen Marc Verwilghen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg spreekt zich op 5 december uit over de schadevordering die Michel Nihoul heeft ingesteld tegen oud-minister van Justitie Marc Verwilghen. Die schreef in 1999 een boek over de werking van de commissie-Dutroux, waarvan hij de voorzitter was.

Nihoul, die verdacht werd van betrokkenheid bij de misdaden van Marc Dutroux maar werd vrijgesproken, nam aanstoot aan een aantal passages en eist 50.000 euro schadevergoeding.

Het openbaar ministerie adviseerde de rechtbank om de schade-eis af te wijzen. Nihoul baseert zijn eis immers op het algemene artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Dat voorziet dat wie een fout begaat die schade veroorzaakt, die schade moet vergoeden.

Volgens het openbaar ministerie gaat het hier echter niet om een gewoon schadegeval, maar om een mogelijk drukpersmisdrijf en kan er pas een schadevergoeding toegekend worden als er sprake is van kwaadwilligheid en het oogmerk om te schaden, en de fout ook een strafrechtelijke inbreuk zou kunnen uitmaken.

De advocaat van Verwilghen sloot zich daarbij aan maar die van Nihoul hield vol dat een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm voldoende is. Omdat er in rechtspraak en rechtsleer geen eensgezindheid is en het gaat over de vrijheid van meningsuiting, vroeg de advocaat van oud-minister Verwilghen om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Bron » De Morgen

Marc Verwilghen eist 17.000 euro van Nihoul

Marc Verwilghen, indertijd de voorzitter van de commissie-Dutroux, eist 17.000 euro van Michel Nihoul voor tergend geding en krenking van de goede naam. Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws. De eis komt er nadat Nihoul – die tot vijf jaar cel veroordeeld werd in de zaak-Dutroux – eerder Verwilghen aanklaagde voor hetzelfde.

Die klacht van Nihoul dateert wel al van 1999. De Brusselse oplichter eiste toen 250.000 euro van Verwilghen nadat er een boek over de zaak-Dutroux verschenen was waarin ook de commissievoorzitter aan bod kwam. De zaak komt in maart volgend jaar voor de rechtbank.

Bron » De Morgen

Michel Nihoul eist 250.000 euro van Marc Verwilghen

Michel Nihoul, die deze week volkomen buiten vervolging werd gesteld in het nevendossier van de zaak-Dutroux, eist 250.000 euro schadeloosstelling van Marc Verwilghen, de oud-voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux. Dat schrijft La Dernière Heure vandaag.

De eerste zitting van het burgerlijk proces zal plaatshebben op 30 juli. Michel Nihoul wil rekenschap van die personenen die sinds het einde van de jaren 90, volgens hem beschuldigingen en verklaringen hebben geuit, die het gerecht donderdag als leugens en dus lasterlijk klasseerde.

Bron » De Morgen

Zaak Nihoul-Verwilghen doorverwezen naar Brussel

De burgerlijke rechtbank in Brugge heeft de klacht van Michel Nihoul tegen voormalig voorzitter van de Dutroux-commissie Marc Verwilghen (Open Vld) verwezen naar de Brusselse burgerlijke rechtbank. Daar had Nihoul in 1999 al een gelijkaardige klacht ingediend wegens eerroof. De klacht werd later in Brugge herhaald omdat zowel Nihoul als Verwilghen naar dat arrondissement verhuisden.

Michel Nihoul eist 250.000 euro schadevergoeding van de politicus nadat hij door het hof van assisen werd vrijgesproken van een aantal beschuldigingen. Verwilghen had vooraf uitspraken gedaan die voor Nihoul als schadelijk overkwamen. Alle partijen waren akkoord om de zaak naar Brussel te verwijzen. De rechtbank in Brugge heeft hun akkoord vandaag in een vonnis bevestigd.

Bron » De Morgen