Walter Damen: “Nieuw pro-Deosysteem enkel om begroting op te vullen”

Strafpleiter Walter Damen loopt niet zo hoog op met de plannen van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) voor de hervorming van de gratis rechtsbijstand. “Het huidige systeem is absoluut houdbaar”, reageerde hij maandag in De Ochtend op Radio 1. Vrijdag legt minister van Justitie Annemie Turtelboom, na bijna een jaar onderhandelen, een blauwdruk neer met negen maatregelen.

De Standaard vernam afgelopen weekend de belangrijkste krachtlijnen. Zo zal iedereen die een pro-Deoadvocaat krijgt toegewezen een klein bedrag moeten betalen, het zogenoemde remgeld. Het zou om een bedrag van 10 tot 30 euro gaan.

Volgens strafpleiter Walter Damen, die naar eigen zeggen zelf “vrij dikwijls” pro-Deozaken aanneemt, kijkt men vandaag al nauwlettend toe of er geen misbruik van het systeem wordt gemaakt, “bijvoorbeeld via het bureau van juridische bijstand”.

Hij wijst er op dat er bij die pro-Deozaken ook dikwijls dringende procedures zijn en 10 of 30 euro voor veel kansarme mensen soms onoverkomelijk is. “Je ziet dat ook bij de geneeskundige verstrekking, dat is het derdebetalerssysteeem, waar men ook vaak niet op ingaat”, zei hij.

Volgens Damen is de maatregel, die bedoeld zou zijn om de overconsumptie tegen te gaan, enkel bedoeld “om een begroting op te vullen”. Hij vreest dat deze maatregel uiteindelijk op de nek van de advocatuur zal vallen, “zoals bij de gratis bijstand bij de Salduz-wet”, “en we het zelf zullen moeten oplossen”, waarmee hij onder meer doelt op het uitgesteld laten betalen van het remgeld.

Damen vindt dat men het basisprincipe van het systeem opgeeft. “Ofwel organiseert men een kosteloze rechtsbijstand ofwel organiseert men het niet. Als we vandaag toelaten dat er 10 of 30 euro wordt betaald, dan krijgen we volgend jaar bij de begroting opnieuw een ander voorstel om het pro-Deosysteem verder en verder af te kalven”, meent hij.

Bron » De Standaard