“DNA verzamelen mag, maar niet in alle omstandigheden”

“Wij zijn niet tegen het verzamelen van DNA-gegevens, maar niet tegen om het even welke prijs.” Zo reageert Eva Wiertz op het pleidooi van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om van elke baby een DNA-staal af te nemen. Zij is lid van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De privacycommissie beklemtoont dat het gebruik van DNA-gegevens enkel kan binnen een precies omschreven en afgebakend kader, om te vermijden dat men in een Big Brother-maatschappij terechtkomt. “Er bestaat al een DNA-databank voor veroordeelden”, stelt Wiertz. “We werken samen met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.”

Naast eventuele deontologische bezwaren wijst de privacycommissie ook op praktische problemen. “‘Het is onmogelijk om het DNA van alle nieuwgeborenen te verzamelen. We hebben niet de middelen qua mankracht en technieken. Stel u ook voor hoe we het DNA van verdachte personen met alle beschikbare DNA-gegevens zullen moeten vergelijken.”

Bron » De Morgen