Politietop: “Veiligheid in gevaar door geldgebrek”

Door besparingen heeft de federale politie meer dan honderd investeringen niet kunnen uitvoeren, klagen politiebazin Catherine De Bolle en haar drie topdirecteurs aan. Er is zelfs geen geld meer voor de reparatie van gepantserde voertuigen die geldtransporten begeleiden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) hebben een niet mis te begrijpen schrijven gekregen van commissaris-generaal Catherine De Bolle en haar drie directeurs-generaal: Olivier Libois, Jean-Marie Van Branteghem en Claude Fontaine.

De politiebonzen maakten elk een lijst met projecten die niet konden doorgaan door geknibbel op hun centen. Er staan meer dan honderd niet-gerealiseerde projecten opgesomd. Om te tonen dat het menens is, vermelden De Bolle en co. telkens wat de gevolgen vandaag zijn en welke gevolgen ze vrezen op termijn.

Zo zeggen de politiebonzen dat ze niet langer kunnen garanderen dat alle geldtransporten zullen worden beschermd. Reden: een groot aantal van die gepantserde politievoertuigen is defect en er is geen geld om ze te herstellen. Het gaat om minstens tien peperdure 4×4’s die noodgedwongen aan de kant staan. Nog een aantal andere voertuigen is op onderhoud. Samen is bijna de helft van die vloot onbruikbaar.

De politietop klaagt aan dat de inspecteur Financiën meermaals de aankoop van reserveonderdelen heeft geweigerd. De inspecteur moet advies geven voor overheidsopdrachten boven 31.000 euro. Omdat de situatie vandaag zodanig ernstig is, hebben de topflikken het kabinet van Binnenlandse Zaken en het Crisiscentrum al op de hoogte gebracht. De vrees van De Bolle en haar directeurs: “We zullen opdrachten moeten weigeren.”

“Het gaat van kwaad naar erger”, zegt Jan Adam (ACV-Politie). “De besparingen bemoeilijken intussen niet meer alleen de werking van de politie, maar brengen ook de veiligheid van het politiepersoneel én de burger in het gedrang.”

Adam zegt dat er de voorbije vijf jaar voor 157 miljoen euro werd bespaard op de voorziene kredieten van de federale politie. Dat is veel als je weet dat de personeelskosten alleen vorig jaar 876 miljoen euro bedroegen. De vakbondsvoorzitter spreekt over schrijnende toestanden op het terrein. “Een aantal gebouwen van de federale politie zijn vandaag gewoon niet meer beveiligd wegens geldgebrek.”

Andere voorbeelden: het eliteteam POSA in Gent kan de helft van zijn voertuigen niet gebruiken. “Sommige staan al maanden stil wegens reparaties van 100 euro. Onbegrijpelijk”, foetert Adam. Bij de motorrijders van de verkeerspolitie zijn er dan weer geen helmen en motorpakken meer. “Hoe kan de inspecteur Financiën dat nu tegenhouden? Hij saboteert gewoon de politie”, meent Adam. Verder zijn ook nog drie schietstanden, waar de politie verplicht schietoefeningen houdt, al meer dan een jaar dicht.

De ACV’er ziet niet meteen beterschap. “Uit goede bron weten we dat door de recente begrotingscontrole de federale politie opnieuw 41 miljoen euro zou moeten besparen. Dat is catastrofaal.” Wat betreft de personeelsbegroting dit jaar dreigt een gat van ruim 5 miljoen euro.

De federale politie bevestigt de noodkreet van hun vier hoogste politiedirecteurs. Woordvoerder Tine Hollevoet: “Het is hun taak om beide ministers op de hoogte te houden van de operationele werking van de federale politie en de gevolgen daarvan, zowel positieve als negatieve.”

Criminoloog en veiligheidsspecialist Brice De Ruyver snapt het manoeuvre van de politietop. “Er wordt al jaren roofbouw gepleegd op het budget van de federale politie. Momenteel gaat 95 procent van het budget van de gerechtelijke politie op aan personeel. Ik moet daar geen tekeningetje bij maken: zelfs om elementaire dingen te vervangen, is er gewoon geen budget. Dat wreekt zich op een bepaald moment. Intussen is de situatie uitzichtloos.”

Minister Joëlle Milquet voelt zich niet aangesproken. “De minister heeft zich altijd ingezet om zoveel mogelijk middelen vrij te maken voor de federale politie. Vaak stond ze daar alleen in”, zegt haar woordvoerster Ingrid Van Daele. Volgens haar gaat de federale politie ook niet vrijuit. “De minister vraagt al een hele tijd vergeefs naar een meerjarenplanning. Nu krijgt ze maar elk jaar zo’n plan. De politie zou veel sneller voorstellen moeten doen en zelf prioriteiten stellen.”

Bron » De Morgen