Zware criminelen moeten langer in de cel

Strafrechters krijgen in de toekomst de mogelijkheid om celstraffen voor de zwaarste misdaden gepaard te laten gaan met een zogenaamde beveiligingsperiode. Dat is een minimumaantal jaren dat de veroordeelde moet uitzitten alvorens hij een aanvraag tot voorwaardelijke vrijlating kan indienen. Het plan is opgenomen in het regeerakkoord.

Dat bepaalt dat ‘voor bepaalde, zeer ernstige misdrijven die de dood tot gevolg hebben, zoals terroristische feiten, verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, foltering, ontvoering van minderjarigen, moord of moordaanslag op politieambtenaren’ de rechter zelf moet kunnen vastleggen hoeveel jaren de veroordeelde minstens in de gevangenis moet blijven.

Bron » Het Nieuwsblad