Justitie wil brievenpost vervangen door e-box

Justitie geeft jaarlijks nog altijd meer dan 20 miljoen euro uit aan postzegels. Absurd, vindt Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Justitieminister Koen Geens (CD&V) belooft snel beterschap met de introductie van de ‘e-box’.

Volgens een OESO-rapport uit 2013 loopt de Belgische justitie mijlenver achter op het gebied van digitalisering. Terwijl vonnissen en arresten in de meeste ons omringende landen publiek worden gemaakt met een linkje, gaat het in België nog allemaal op papier. In 2013 gaf justitie nog 22 miljoen euro uit aan postzegels. “Echt niet meer van deze tijd”, vindt Van Quickenborne. “Kijk naar je bank, naar de facturen van nutsbedrijven. Ook justitie zal op termijn naar totale digitalisering evolueren, er is geen andere weg.”

Het kabinet van minister Geens liet dit weekend weten dat er al allerlei maatregelen zijn uitgewerkt of in uitwerking zijn. Vorig jaar was er ook al een lichte verbetering. “Het klopt dat de laatste jaren te traag vooruitgang is geboekt in het terugdringen van de portkosten, maar het jaar 2014 laat toch al 1 miljoen euro minder portkosten zien dan in 2013. Dit terugdringen kan gebeuren door de administratie te vereenvoudigen, door gebruik te maken van goedkopere posttarieven en door te informatiseren.”

Na de zomer hoopt Geens in de commissie-justitie de wetsontwerpen voor de invoering van de ‘e-box’ en de ‘e-deposit’ gestemd te krijgen. De e-box wordt een elektronische brievenbus voor justitie en advocaten, e-deposit een platform voor uitwisseling van conclusies onder advocaten, iets wat nu vaak per aangetekend schrijven moet gebeuren.

“Door elektronisch te werken zullen we meer dan 10 miljoen euro portkosten uitsparen, maar vooral ook sneller en efficiënter kunnen werken.”

Van Quickenborne wil het liefst meteen evolueren naar een justitie zonder papier of postzegels: “Justitie en financiën zijn met grote voorsprong de grootste klanten van bpost. Door tax-on-web zie je het aandeel van financiën dalen, maar het volume papier en zegels blijft irreëel. Je weet dat de hele wereld digitaliseert. Omdat je de zaken zo ook veel sneller en transparanter georganiseerd krijgt, wat we allemaal juist zo graag willen bij justitie. 20 miljoen is ook een bom geld, zeker op een departement waar je voortdurend klachten hoort over een gebrek aan mensen en middelen.

“Toen ik in de ministerraad zat, zag ik voortdurend gelobby om toch vooral maar niet te raken aan de postzegel. Ik vrees dat er ook nu weer allerlei vindingrijke juristen zullen opstaan die erop zullen wijzen dat er iets niet wettelijk is. Laat ons hopen dat nog binnen deze legislatuur een einde kan worden gemaakt aan die beelden van griffiers met wagentjes met bergen papier.”

Bron » De Morgen