Justitie krijgt 60 miljoen om achterstallige facturen te betalen

In de loop van de komende weken wordt 60 miljoen euro vrijgemaakt om een deel van de achterstallige facturen bij Justitie af te lossen. Dat heeft minister van Begroting Hervé Jamar (MR) vandaag aangekondigd.

Het gaat om middelen die in september waren bevroren en waarvan een laatste schijf wordt vrijgegeven. Volgens Jamar bedraagt het totaal aan onbetaalde facturen bij Justitie 136 miljoen euro, een bedrag dat minister van Justitie Koen Geens ook al aanhaalde.

Volgens het laatste rapport van het Rekenhof over de federale begrotingsplannen zijn er voor het departement Justitie in de ontwerpbegroting 2015 op verschillende vlakken te weinig middelen ingeschreven. Maar ook bij andere departementen, met Defensie op de eerste plaats, en bij de inkomsten plaatst het Rekenhof verschillende vraagtekens

Minister Jamar probeerde een en ander in perspectief te plaatsen. Eind 2013 was er ook een grote achterstand qua onbetaalde facturen bij Justitie en het Rekenhof heeft elk jaar veel bemerkingen, luidde het.

Jamar verwees ook naar 300 miljoen euro inderdepartementele provisies, waarvan 100 miljoen voor Defensie is gereserveerd, en een buffer van 200 miljoen euro die was voorzien om economische schommelingen op te vangen.

Vanuit de oppositie wordt geschoten op de besparingsmaatregelen van de regering-Michel. Jamar riposteert daarop met de begrotingsuitgaven in ons land. “Met 51 tot 54 procent van het bbp, hebben we op wereldvlak de gouden medaille qua overheidsuitgaven. Is het geen tijd dat we ons daarover enkele vragen stellen? Ons land heeft een logica gevolgd die ik respecteer, maar die we niet meer kunnen aanhouden”.

Bron » De Morgen