Bende van Nijvel-speurders kunnen tien jaar langer aan de slag

De plenaire Kamer heeft vrijdag het Potpourri-wetsvoorstel goedgekeurd, waarmee Justitieminister Koen Geens (CD&V) een aantal procedures binnen het burgerlijk procesrecht wil versnellen. Dankzij de goedkeuring zullen ook de speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel tien jaar langer aan de slag kunnen.

Er waren 83 stemmen voor, 50 stemmen tegen van PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH, FDF en PVDA en twee onthoudingen van Vlaams Belang. Tijdens het voorafgaande debat kwamen weinig nieuwe elementen naar voren. Wel bleek dat binnen de PS niet iedereen op dezelfde lijn zit over de verlenging van de verjaringstermijn voor misdaden die bestraft kunnen worden met levenslange opsluiting. Die stemming was vrij dringend omdat anders het onderzoek naar de Bende van Nijvel binnenkort zou verjaren.

In de commissie Justitie hadden de Franstalige socialisten tegen de verlenging gestemd, al benadrukte de partij begrip op te brengen voor de emoties van de slachtoffers en nabestaanden. “Een wet mag zich niet laten leiden door de emoties en het risico bestaat dat de familie en slachtoffers op een dag zullen teleurgesteld worden wanneer de redelijke termijn wordt overschreden. Die zou dan in het beste geval tot een lagere straf of een eenvoudige schuldigverklaring leiden”, stelde Özlem Özen. Ze benadrukte dat het om een persoonlijke mening gaat en dat de kwestie ook binnen haar fractie de meningen uiteen lopen.

Minister Geens veegde het argument over de redelijke termijn van tafel. “Technisch gesproken begint de redelijke termijn volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens pas te lopen van zodra iemand in verdenking gesteld is”, luidde het.

Ook de FDF bleek geen voorstander van een verlenging van de termijn. Olivier Maingain vroeg zich af hoe bewijzen, verondersteld dat die er zijn, dertig jaar na datum de toets van het strafonderzoek zullen kunnen doorstaan. “Hoe moeten we geloven dat debatten in alle sereniteit kunnen worden gevoerd? Justitie kan jammer genoeg niet op alles een antwoord bieden”, luidde het.

Bron » Het Nieuwsblad