VSOA Politie: “Federale politie zit op haar tandvlees”

“Wij pleiten om dringend structurele maatregelen te nemen teneinde de tekorten qua middelen en manschappen bij de politiediensten op te lossen. Frankrijk kondigt bijkomende aanwervingen en middelen aan voor politiediensten. Nu België nog.” Dat eist de politieafdeling van de VSOA.

De regering beweert te investeren in veiligheid, en toch stellen we vast dat er de voorbije tien jaar nog nooit zo weinig nieuwe rekruten zijn aangeworven. Het Vrij Syndicaat voor Openbaar Ambt is scherp voor de Belgische overheid, die de voorbije jaren “gemiddeld slechts 1.000 voltijdse equivalenten” heeft aangeworven. “Deze regering presteert het om slechts 800 nieuwe rekruten aan te werven in 2015 en dit terwijl het tekort reeds op 3000 FTE’s lag.”

De besparingen op personeel zijn nefast voor de goede werking. “De regering kondigt bijkomende controles aan de grenzen aan, in de luchthavens, op de treinen, enzovoort, maar weet maar al te goed dat men enerzijds daar niet de capaciteit en anderzijds niet de middelen voor heeft.”

Qua middelen en logistiek zit de federale politie volledig op haar tandvlees, klinkt het.

“Onze politieke overheid argumenteert dat men tijdens de begrotingscontrole extra middelen heeft uitgetrokken voor investeringen en aankopen, maar in werkelijkheid gaat het slechts over een klein gedeelte wat men ervoor heeft afgenomen. Ter illustratie: de magazijnen zijn leeg. Nog nooit hebben we het meegemaakt dat men zelfs geen broeken of vesten meer heeft om de nieuwe politiemensen mee uit te rusten, laat staan deftige beschermingskledij.”

“Geen woorden maar daden”, zo besluit de vakbond zijn persbericht. “Met straffe uitspraken in de pers allen zal men er niet komen.” De VSOA eist dat de nodige initiatieven genomen worden door de overheid. Middelen dienen vrijgemaakt op korte termijn, “zodat de veiligheid van ons land, maar in het bijzonder de efficiëntie van onze politiemensen, kan gegarandeerd worden”.

Bron » De Standaard