VSOA Politie roept politiek op te stoppen met besparingen bij politie

VSOA Politie grijpt de aanslag op Charlie Hebdo, waarbij ook drie politiemensen omkwamen, aan om te wijzen op de gevaren die de besparingen op politie kunnen meebrengen. “Het onverantwoord niveau is overschreden”, meent de politievakbond, die uithaalt naar de politiek.

“Hoewel de regering aan de bevolking belooft om zwaar te investeren in de veiligheid van het land, stellen we in de praktijk de omgekeerde beweging vast. De voorbije jaren werd er bij de federale politie zowat 103 miljoen euro bespaard. De huidige regering voorziet per jaar nog eens 83 miljoen euro extra te besparen”, aldus VSOA Politie.

De vakbond ziet het ooit weer mislopen: “het logistieke draait onder het nulpunt, er kunnen bijna geen nieuwe investeringen worden gedaan, en men wordt geconfronteerd met een totaal capaciteitstekort van ongeveer 3.000 effectieven. Sommige diensten kampen met een tekort van goed 10 à 20 procent.”

Voor de vakbond moet er dan ook een onmiddellijk einde komen aan de besparingen bij politie, “door middel van nieuwe investeringen”. Die investeringen moeten op korte termijn gebeuren, “zodat de veiligheid van ons land, maar in het bijzonder van onze politiemensen, gegarandeerd kan worden”.

“Vorig jaar was het reeds dweilen met de kraan open, dit jaar wordt het huilen met de pet op als men zo verder doet”, aldus Jan Adam van ACV Politie. ACV hekelt ook het gebrek aan budgettaire middelen voor herstelling en vervanging van voertuigen, voor de aankoop van nieuwe beschermingsmiddelen en het gebrek aan kledij. “De speciale eenheden (CGSU) alleen al hebben 10 miljoen euro nodig om hun achterstand in te halen”, zegt Adam.

De andere politievakbonden beamen dat de besparingen bij de politie zichtbaar zullen zijn op straat. “Bovendien zal door besparingen ook de recherchecapaciteit verminderen, waardoor de kans ook reëel is dat we mogelijke aanslagen zoals in Frankrijk niet zullen zien aankomen. Het gaat hier om een maatschappelijk probleem, dat verder gaat dan de politie alleen”, aldus Gert Cockx van NSPV.

“De gebeurtenissen in Frankrijk bewijzen nogmaals dat het beroep van politieagent zwaar en gevaarlijk is en dat die overweging ook moet worden opgenomen in de debatten”, zegt Eric Picqueur van ACOD Politie. Cockx beaamt: “We weten dat er aan het beroep risico’s verbonden zijn, maar in het debat rond het statuut moet dan ook rekening gehouden worden met die risico’s, en dat doet de regering niet altijd.”

VSOA, NSPV en ACOD zien in de inzet van het leger geen oplossing. “Ik stel me de vraag of het verantwoord is om in een rechtstaat het leger in te zetten om politietaken uit te voeren. Dat lijkt me vooral een maatregel om het personeelstekort bij de politie te verdoezelen”, aldus Picqueur. Gert Cockx noemt de inzet van het leger geen duurzame oplossing. “In de jaren tachtig werden ook al gemengde ploegen van leger en politie op straat gestuurd. Dat kan tijdelijk de politiecapaciteit verhogen, maar is geen duurzame oplossing.”

Bron » De Morgen