Hervorming assisen leidt tot langere celstraffen

Door de justitiehervorming die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil doorvoeren, zullen mensen langere gevangenisstraffen moeten uitzitten. De maximale celstraf bij correctionele zaken wordt verhoogd naar 40 jaar.

In het tweede pakket maatregelen waarmee Geens justitie wil hervormen, de zogenaamde potpourri II, staat onder meer de hervorming van assisenzaken. De assisenprocedure wordt fors uitgehold. De ministerraad gaf eerder al haar goedkeuring, dus dat ook potpourri II binnenkort een parlementaire meerderheid achter zich krijgt, lijdt weinig twijfel. Al zal er nog aan gesleuteld moeten worden.

De maximale celstraf voor correctionele zaken wordt opgetrokken. Op dit moment ligt die maximumstraf op 20 jaar, maar ze gaat naar 40 jaar voor misdrijven waar je volgens het strafwetboek levenslang voor krijgt. Daar heeft Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen, zijn bedenkingen bij: “Het is zo moeilijk om in te schatten hoe mensen gaan evolueren. Het is mogelijk dat iemand na 10 of 15 jaar helemaal veranderd is. Reclassering gaat dan meestal veel vlotter dan na 40 jaar.”

Recidivisten

De correctionalisering heeft ook zware gevolgen voor mensen die eerder al een veroordeling opliepen. Recidivisten zullen in de toekomst langere celstraffen moeten uitzitten dan vandaag het geval is. Wie in het verleden een veroordeling opliep, ook al was dat bijvoorbeeld slechts tot 1 jaar celstraf, zal bij een nieuwe veroordeling voortaan als recidivist beschouwd worden in een correctionele rechtbank.

Dat is nu niet het geval wanneer die tweede veroordeling in een assisenprocedure valt. In een assisenzaak geldt dat niet-recidivisten minimaal een derde van hun straf moeten uitzitten. In het wetsontwerp dat op tafel ligt, moeten recidivisten in een corectionele zaak twee derden van hun straf in de cel doorbrengen. “Door die wijziging gaat een tweede veroordeling veel zwaarder wegen. Het is een anomalie”, vindt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. “Je gaat naar een lagere rechtbank, maar de straf is hoger.”

Minister Geens suggereerde na afloop van de commissiebespreking dat er nog ruimte is voor wijzigingen. Gisteren ging de commissie verder met de artikelgewijze bespreking. Wellicht worden de maatregelen in februari in de plenaire zitting gestemd.

Bron » De Morgen