Ministerraad bouwt assisen nagenoeg helemaal af

Het Hof van Assisen ziet zijn rol fors ingeperkt. Voortaan zullen alle misdaden – met uitzondering van politieke en persmisdrijven – door de correctionele rechtbank berecht kunnen worden, al blijft assisen in principe wel nog een optie. De ingreep maakt deel uit van het tweede hervormingspakket van justitieminister Koen Geens (CD&V) dat vandaag groen licht kreeg van de ministerraad.

Het plan om meer zaken te correctionaliseren raakte eerder al bekend. Oorspronkelijk stelde minister Geens evenwel voor om de zwaarste misdaden tegen politiemensen en eventueel ook tegen minderjarige slachtoffers voor assisen te houden. De Raad van State waarschuwde echter voor ongelijkheid.

Minister Geens koos daarop voor de vlucht vooruit en besloot ook die uitzonderingen dan maar te schrappen. De ministerraad volgt hem daarin. Alle misdaden zullen voortaan dus gecorrectionaliseerd kunnen worden, al behoudt de kamer van inbeschuldigingstelling wel de autonomie om te beslissen om toch naar assisen te gaan.

“Het Hof van Assisen houdt dus niet op te bestaan”, onderstreept Geens. Dat zou ook niet mogelijk zijn zonder grondwetswijziging. “Maar een heel aantal tijdrovende en dure assisenprocessen zullen kunnen vervangen worden door correctionele processen, wat neerkomt op een belangrijke besparing voor Justitie.”

De ingreep maakt deel uit van het ruimer pakket hervormingen in het strafprocesrecht. Zo verkleint Geens bijvoorbeeld ook de rol van de onderzoeksrechters bij huiszoekingen, door het toepassingsgebied van het mini-onderzoek uit te breiden. En er komt een ‘guitly plea’, waardoor lange debatten en procedures overbodig worden als een verdachte onmiddellijk schuld bekent voor de rechtbank.

Bron » De Morgen