Politie zit met ‘dure’ commissarissen op overschot

Politievakbonden smeken om meer blauw op straat, maar intussen zijn er wel 578 hogere commissarissen te veel. “We zullen moeten wachten tot het overschot afslankt, zo’n 15 jaar.”

370 commissarissen zijn er te veel bij de federale politie, 208 bij de lokale politie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote opvroeg.

Het overschot is een erfenis van de politiehervorming in 2001. Toen smolten de stedelijke politie, de rijkswacht en de gerechtelijke politie samen tot de geïntegreerde politie – federaal en lokaal. Een Koninklijk Besluit bepaalde toen hoeveel agenten, (hoofd)inspecteurs en commissarissen er moesten zijn. Maar naast dat vastgelegd kader waren er ook overgangsmaatregelen.

Om de carrièremogelijkheden niet in het gedrang te brengen, kwam er het ‘rodelopersysteem’. Hoofdinspecteurs die op 1 april 2001 in een bepaalde loonschaal stonden, konden tot commissaris worden bevorderd na een gunstige evaluatie. Die fase liep van 2005 tot 2011. Hierdoor nam het aantal commissarissen bovenop het vastgelegde kader toe.

Maar dat ze met te veel zijn, betekent niet dat ze geen nuttig werk leveren. “Dat doen ze wél. Alleen gaan zulke commissarissen veel minder op straat”, zegt Degroote. Terwijl de politie op het veld zwaar onder druk staat.

Bovendien weegt het aantal commissarissen ‘hors categorie’ financieel zwaar. “Het gaat om officieren met een hogere wedde. Met dat bedrag kan je zeker 900 gewone inspecteurs op straat financieren”, zegt Degroote.

Een droomoplossing bestaat niet. “Die promoties zomaar tenietdoen kan niet. We zullen moeten wachten tot dat overschot jaar na jaar afslankt. Vermoedelijk nog zo’n 15 jaar.”

Als een commissaris binnen het vastgelegde kader met pensioen gaat, mag een commissaris van het overschot zijn plek innemen. Nieuwe aanwervingen blijven zo natuurlijk uit.

Bron » De Morgen