Forensisch pathologen trekken aan alarmbel: “Aantal autopsieën moet omhoog”

Enkele forensisch pathologen pleiten in De Standaard voor een drastische verhoging van het aantal autopsieën. Volgens hen zou 30 tot 50 procent van de doodsoorzaken op overlijdensaktes fout zijn. Met onontdekte moorden tot gevolg.

“Samen met onze collega’s maken wij ons grote zorgen”, zegt forensisch patholoog Wim Van de Voorde in “Bonus” op Radio 1. “Het is een oud zeer dat het aantal autopsieën drastisch daalt. Daardoor komen verkeerde doodsoorzaken in de statistieken terecht en worden overlijdens foutief geklasseerd als een ongeval, een zelfdoding of een natuurlijk overlijden terwijl het in feite over een doding gaat.”

Hoeveel moorden onopgemerkt blijven omdat de arts die het overlijden vaststelt geen forensisch patholoog erbij haalt, is moeilijk in te schatten. “Maar we zijn ervan overtuigd dat het er veel te veel zijn.”

Aanbevelingen

De forensisch pathologen hebben een aantal aanbevelingen klaar. “Bij overlijdens na een ziekteproces bevelen we aan dat het aantal autopsieën opgedreven zou worden, in het kader van een kwaliteitscontrole. Voor diegenen die buiten het ziekenhuis overlijden, wordt sterk aanbevolen om telkens een forensisch onderzoek in te stellen bij alle niet-natuurlijke overlijdens en alle overlijdens waar de doodsoorzaak niet duidelijk is.”

Nu wordt maar bij één procent van de overlijdens een autopsie uitgevoerd. Dat aantal moet omhoog, luidt het. “Een goed streefdoel zou zijn dat minstens 10 procent van alle overlijdens buiten het ziekenhuis forensisch zouden worden onderzocht”, zegt Van de Voorde.

“Daarmee bedoel ik een uitwendige lijkschouwing ter plaatse samen met het gerechtelijk labo. En daarvan zou de helft toch moeten onderworpen worden aan een autopsie. Dat zou de kans op fouten drastisch verminderen.”

“Kwestie van prioriteiten”

Van de Voorde erkent dat een hoger aantal autopsieën de kosten zou opvoeren, maar heeft het over een “kwestie van prioriteiten”.

“Er wordt in het forensisch onderzoek enorm veel geld gespendeerd aan telefonie-onderzoek bijvoorbeeld. Een fractie van de gerechtskosten gaat naar medico-legale expertise, waaronder autopsieën. En je kan maar een telefonie-onderzoek doen als je weet dat er een misdrijf in het spel is.”

“Voor ons is het duidelijk dat een maatschappij die er niet in slaagt om al zijn misdrijven op te sporen, in de fout gaat.”

Bron » VRT Nieuws