Topvrouw federale politie wil meer volk en minder zones

Volgens Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, is er op dit moment te weinig personeel om alle taken te kunnen vervullen. Dat zei ze maandag in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Het aantal lokale politiezones is volgens haar daarnaast te groot om efficiënt te kunnen werken.

Volgens Catherine De Bolle kampt de federale politie op dit moment met een tekort van 15,1 procent aan mensen op het terrein. “Daardoor kunnen we niet alle opdrachten vervullen, zeker niet meer in 2019 als alle besparingen zouden worden doorgevoerd. Dan stevenen we zelfs af op een tekort van 24 procent voor de diensten die niet rechtstreeks betrokken zijn bij terrorisme”, zei ze in de onderzoekscommissie.

Doordat er zoveel agenten worden ingezet voor de strijd tegen terrorisme ondervinden de zogenaamde niet-prioritaire eenheden, zoals de interventiekorpsen en de wegpolitie, grote hinder. “Dat zal een weerslag hebben op de uitvoering van het Nationaal Veiligheidsplan”, waarschuwde De Bolle.

Het pleidooi van de commissaris-generaal voor extra personeel lokte uiteenlopende reacties uit bij de partijen. Servais Verherstraeten (CD&V) verzekerde dat er veel begrip is voor de werkdruk bij de politie, maar Patrick Dewael (Open Vld) toonde zich gepikeerd. “De budgetten voor de politie zijn altijd maar gestegen. In verhouding tot de andere Europese landen hebben we nu het hoogste aantal politiemensen per capita”, zei hij. “Is er dan een gebrek aan management? Heeft u onvoldoende beslissingsbevoegdheid?”, vroeg hij zich af.

Het is volgens De Bolle echter te makkelijk om enkel naar het aantal agenten te kijken. “Je moet hun taken en bevoegdheden in aanmerking nemen”, vond ze.

De strijd tegen het terrorisme kan volgens de commissaris-generaal niet louter door de gerechtelijke politie worden gevoerd. “Er moet ook geïnvesteerd worden in de inlichtingendiensten, het aantal gespecialiseerde onderzoekers moet de hoogte in”, aldus De Bolle. De verouderde infrastructuur is niet aangepast aan de massa data die dagelijks binnenkomen, waarschuwde ze. Veel nuttige informatie blijft daardoor onder de radar.

België telt op dit moment bovendien te veel politiezones, antwoordde de commissaris-generaal tot slot op een vraag van Peter De Roover (N-VA). “189 zones is wel heel veel. Ik denk dat het soms nuttig kan zijn om tot een schaalvergroting over te gaan, op voorwaarde dat de link met de lokale bevolking wordt behouden en dat burgemeesters de garantie hebben dat zij de zone kunnen aanspreken wanneer ze dat noodzakelijk vinden”, besloot ze.

Bron » De Morgen