Te weinig geld om politie te controleren

Het Comité P, dat al een kwarteeuw de politiediensten moet controleren, verkeert in geldnood. Nu al kan het bepaalde wettelijke opdrachten niet meer uitvoeren, schrijft De Tijd vandaag.

Het gaat dan om opdrachten zoals de controle op de bijzondere inspectiediensten en de privéveiligheidsdiensten van de vervoersmaatschappijen, zoals die van de MIVB en de dienst Securail van de NMBS. Dat meldde Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) aan de Kamercommissie Comptabiliteit, die de rekeningen natrekt van alle instellingen, zoals het Comité P, die afhangen van het parlement.

Onvolledig personeelskader

Het Comité P werkt nu al met een onvolledig personeelskader. En ook de verlenging van de mandaten van verschillende commissarissen die audits uitvoeren bij het Comité P is wegens geldgebrek onzeker. De dotatie voor het Comité (8,4 miljoen euro volgend jaar) volstaat niet om de kosten te dekken (10,2 miljoen euro). Vanaf 2018 zijn de reserves die nodig zijn om de lagere dotatie te compenseren volledig opgebruikt. Dan is er te weinig geld om de uitgaven te dekken, waarschuwde Comité P-voorzitter Yves Keppens.

Problematisch

In het verslag van de Kamercommissie Comptabiliteit bevestigt Bracke dat “de toestand na 2017 problematisch is”. Hij zegt dat een grondig debat nodig is over de toezichthouders van zowel de politie als van de inlichtingendiensten (Comité I). Volgens De Tijd dreigen ook voor Comité I financiële problemen, net als voor de Privacycommissie en de federale ombudsman.

Bron » De Morgen