Politiebonden dreigen met staking: “Regering wil einde van federale politie”

De politiebonden hebben een stakingsaanzegging ingediend, die loopt van 16 maart 2017 tot 30 april. De bonden somden op een persconferentie in gemeenschappelijk front een waslijst met oorzaken van hun ongenoegen op. Ze eisen “onverwijld onderhandelingen met premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon”.

De klachtenlijst van de politiebonden is omvangrijk: de situatie van de poetsers en arbeiders van de federale politie tot de malaise bij de Wegpolitie en de Spoorwegpolitie, de besparingen bij de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie, het tekort aan personeel bij de federale gerechtelijke politie, bij de informatie- en communicatiecentra (ICC) en de algemene reserve (CIK).

Daarnaast vragen de bonden ook “de stopzetting van de besparingen bij de politie, een herfinancieringsplan en een ambitieus aanwervingsplan voor de federale politie.” Zowel ACOD Openbare Diensten, VSOA Politie, NSPV als ACV Openbare diensten waren aanwezig op de persconferentie in de gebouwen van de socialistische bond, aan het Fontainasplein in Brussel. De vakbonden zijn ervan overtuigd dat “de huidige federale regering het einde van de federale politie wil.

“De vakbonden zeggen dat er “volgens de laatste inlichtingen” nog meer gesnoeid zou worden in de financiën voor de federale politie, met name 2 pct bij het personeel, 2 pct in de werkingskosten en 3 pct in de investeringskosten. “Het is een teken aan de wand dat meerdere verantwoordelijken van de federale politie achtereenvolgens zijn vertrokken”, zo was te horen bij de vakbonden. “Er heerst ongerustheid over de toekomst van de federale politie: is het de bedoeling om de opdrachten van de federale politie in handen te geven van privéfirma’s of om deze federale instelling doelbewust te vernietigen?”

300.000 kilometer

Eric Picqueur van ACOD Openbare Diensten becijfert het tekort aan personeelsleden op zowat 3.000 eenheden. “Daarom eisen we een ambitieus aanwervingsplan. Met de mensen die nu in de politiescholen op de schoolbanken zitten en weldra afstuderen, komen we er zelfs niet toe om de natuurlijke afvloeiingen op te vangen. We vrezen trouwens dat men bij de lokale korpsen ook het faillissement van de politie aan het organiseren is”, zegt Picqueur.

“En behalve het tekort aan mensen is er ook het tekort aan middelen en investeringen”, vult Vincent Houssin van VSOA Politie aan. “Dat men door de besparingen genoodzaakt is om rond te rijden met politiewagens die meer dan 300.000 kilometer op de teller staan hebben, kan niet door de beugel.”

De stakingsaanzegging is niet ingediend voor de regio Antwerpen, omdat daar nog een apart arbeidsconflict aan de gang is in verband met de lokale reorganisatie van de federale politie, en de politiebonden willen de handen vrijhouden om een aparte stakingsaanzegging voor dat conflict in te dienen.

Bron » De Morgen