Ook Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg laat griffie bewijsstukken sluiten

Ook de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft beslist om de griffie van de bewijs- of overtuigingsstukken minstens tijdelijk te sluiten, en dat vanaf woendsdag 11 oktober. Dat meldt Anouk Devenyns, persrechter van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank. Maandag kondigde de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart, al aan dat de griffie van de overtuigingsstukken gesloten zou worden omwille van veiligheidsredenen.

‘Voor de bewaring van de overtuigingsstukken kampt de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg met dezelfde problemen als de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg’, zegt de persrechter.

‘Deze problemen nemen alsmaar toe: geen reglementaire opslag van de gevaarlijke stoffen meer, grond- en plafondverzakkingen, waterinfiltraties en waterschade, te hoge luchtvochtigheid en sinds januari van dit jaar exponentiële schimmelgroei, om maar enkele van de belangrijkste problemen op te sommen. De veiligheidsrisico’s voor het personeel, zoals bijvoorbeeld, risico op vallen, werken op hoogte, risico op vallende voorwerpen, werken boven schouderhoogte, brandveiligheid, elektrische veiligheid, ventilatie, bewaren van chemische producten, etc, zijn vastgesteld door de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer, en verhogen meer en meer.’

De Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg neemt dan ook dezelfde beslissing als haar Franstalige tegenhanger.

‘Zoals bij de Franstalige Brusselse rechtbank zullen er ook bij de Nederlandstalige Brusselse rechtbank vanaf 11 oktober 2017 geen nieuwe overtuigingsstukken meer kunnen worden neergelegd’, klinkt het. ‘Het betreft hier een noodgedwongen tijdelijke maatregel, waarvan we hopen dat de duur zeer beperkt zal blijven.’

Bron » De Standaard