Nederlandstalige rechtbanken en advocaten hekelen disfuncties bij Brussels gerecht

In een gezamenlijk opiniestuk in De Tijd hekelen de voorzitters van de Nederlandstalige rechtbanken in Brussel en de Nederlandstalige stafhouder de ‘structurele problemen’ bij het gerecht in de hoofdstad. Ze doen dat naar aanleiding van de acties van vandaag door magistraten en gerechtspersoneel, waardoor alle zittingen in de rechtbanken met een half uur vertraging beginnen.

In het opiniestuk benadrukken de Nederlandstalige rechtbankvoorzitters Gaby Van den Bossche (handelsrechtbank), Marie-Charlotte Vantomme (arbeidsrechtbank) en Alfred Vanwinsen (eerste aanleg) samen met stafhoudster van de Nederlandstalige orde van advocaten in Brussel Kathleen Vercraeye dat “staken” geen optie is.

“Zelfs in tijden van malaise en grote veranderingen bij justitie moeten we allen – advocaten, magistraten, griffiers en justitiemedewerkers – ieder op eigen terrein, doen wat moet. Rechtbanken mogen hun kerntaak – recht spreken – niet opzijzetten, al is het maar voor een dag.”

Ze waarschuwen echter ook voor de “reële disfuncties en ernstige structurele problemen” waarmee ook de meer dan 3.000 advocaten in onze hoofdstad en in de Rand “onafgebroken geconfronteerd worden”. “Er is op veel plaatsen een schrijnend tekort aan magistraten, voldoende gekwalificeerde griffiers en medewerkers. De ICT beantwoordt helemaal niet aan de eisen van een moderne justitie.”

De Nederlandstalige rechtbanken in Brussel lijden volgens de topmagistraten en de stafhoudster ook onder een wirwar van gebouwen. Er is nood aan één gebouw op de Campus Poelaert waar alle diensten van de rechtbank samenzitten en waarover de Nederlandstalige voorzitters zelf zeggenschap hebben, klinkt het.

Bron » De Morgen