In onze rechtbanken is het pompen of verzuipen: “De democratie is in gevaar”

Het is nooit eerder vertoond, zoveel magistraten die met naam en toenaam in de pers spreken. Maar ze kunnen niet anders, zo vertelt Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Gent, in de eerste aflevering van de reeks ‘Desmet op justitie’: “Het gaat nog even, maar vroeg of laat, en eerder vroeg dan laat, crasht het hele systeem.”

Voor het eerst hebben hoge magistraten beslist om in de pers te komen met een aanklacht tegen een beleid dat saneren boven een correcte justitie stelt. “Ik heb lang gevonden dat rechters niét moesten spreken”, zo zegt Bruno Luyten, eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen. “Dat is misschien de reden waarom we zo vaak mis worden begrepen.”

Samen met een pak collega’s komt hij nu, voor het eerst, naar buiten met zijn verhaal. Yves Desmet liep twee maanden mee in rechtbanken van dit land en stelde vast dat het op vele plekken pompen en toch nog verzuipen is. “Zowat overal zie je dat we op 70 à 80 procent zitten van ons kader inzake magistraten en griffiers”, vertelt Luyten.

“Als je op een griffie van een hof als het onze vijftien man te weinig hebt, nog abstractie makend van zwangerschappen, ziekteverloven en burn-outs, dan weet je dat je aan het verzuipen bent. Dan moet je zittingen schorsen omdat je niet voldoende personeel hebt, infobalies sluiten en mensen die nog in opleiding zitten taken laten vervullen waarvoor ze nog niet klaar zijn. Dan moet je niet verbaasd zijn als er vroeg of laat ongelukken gebeuren, want zelfs gekwali­ficeerde en ervaren mensen kunnen fouten maken.”

“Het gaat nog even, maar vroeg of laat, en eerder vroeg, crasht dan wel het hele systeem”, aldus Antoon Boyen, eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Gent. “Men moet beseffen dat men een van de fundamenten van de rechtsstaat, de rechtszekerheid van de burger, aan het ondergraven is, en dat we op het punt staan dat we dat basisrecht niet langer zullen kunnen garan­deren. De uitvoerende macht snoert ons zo in middelen en mensen dat we vleugellam geraken. Dat is niet alleen een probleem van justitie, maar van onze hele democratie.”

Bron » De Morgen