Desmet op justitie

Het rommelt in de buik van justitie. Na jarenlange besparingen is de onderbezetting op veel rechtbanken ronduit schrijnend geworden. En toch wacht alweer een volgend pakket maatregelen.Willen we eigenlijk nog wel een goed draaiende justitie, vragen steeds meer stilaan gedemotiveerde rechters zich af.

Yves Desmet liep twee maanden mee in rechtbanken van dit land, volgde onderzoeksrechters, jonge magistraten met veel idealisme en oudere rechtbankvoorzitters met veel ervaring, en stelde vast dat het op vele plekken pompen en toch nog verzuipen is.

Voor het eerst hebben hoge magistraten beslist om ook in de pers te komen met een aanklacht tegen een beleid dat saneren boven een correcte justitie stelt. Leggen ze zelf de vinger op de wondes. Antwoorden ze op de kritieken die hen te beurt vallen. En doen ze alternatieve voorstellen om justitie beter en efficiënter te maken.

Van 5 tot en met 12 september. Een reeks die een verrassend inzicht biedt in de rechtbank. Zodat u, als u er ooit terechtkomt, tenminste weet wie aan de andere kant van de tafel zit.

Bron » De Morgen