Gedaan met sleuren: advocaten krijgen digitale justitie

Het beeld van advocaten die door het justitiepaleis zeulen met stapels papier, hoort binnenkort tot het verleden. In heel België zullen advocaten digitaal documenten kunnen indienen en scannen op de griffie. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De uitbreiding komt er na een proefproject in alle rechtbanken die onder het Antwerpse hof van beroep ressorteren. Binnenkort zullen advocaten in heel België dus hun conclusies in rechtszaken volledig elektronisch kunnen bezorgen aan justitie.

“De advocaten zullen hun conclusies gewoon kunnen mailen naar een vast e-mailadres. En de griffie stuurt dan automatisch een ontvangstbewijs terug”, zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom. Momenteel gebeurt alles op de griffie nog op papier.

De minister zal voorts leespennen en handscanners, waarmee teksten snel gescand kunnen worden, in heel België toelaten. De ‘griffiebon’, waarmee advocaten en gerechtsdeurwaarders nu griffierechten betalen, wordt vervangen door een elektronisch systeem. Vanaf juni ten slotte, zullen alle hoven van beroep en arbeidshoven in België hun arresten digitaliseren.

Bron » De Morgen