Informatisering bij Justitie eindelijk op dreef

Tegen de zomer moeten de arresten van alle hoven van beroep in het land digitaal raadpleegbaar zijn. Dat hebben justitieminister Annemie Turtelboom en de top van de administratie van justitie vandaag gezegd. De mogelijkheid wordt een nieuwe stap in de informatisering van justitie, die de voorbije jaren stevige stappen vooruit heeft gezet.

Informatica en Justitie hadden op zijn zachts gezegd een moeilijk huwelijk. Grote en dure projecten om rechtbanken, hoven en gevangenissen in het digitale tijdperk te loodsen mislukten keer op keer. De voorbije 2,5 jaar gooiden minister Turtelboom en de administratie het roer om.

“In plaats van de big bang-projecten uit het verleden, waarbij alles tegelijkertijd werd aangepakt, kozen we voor stapsgewijze aanpak. Verschillende bouwstenen werden afzonderlijk uitgewerkt en zullen uiteindelijk als puzzelstukken in elkaar passen”, zegt minister Turtelboom.

Doel van de hervorming is om elk gerechtelijk dossier volledig elektronisch te maken via JustX, een centraal informatieplatform naar analogie met de kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.

De hoeksteen daarvan wordt de databank vonnissen en arresten. Die wordt sinds december getest bij het Antwerps hof van beroep en het arbeidshof in Antwerpen. De ervaringen zijn positief en tegen de zomer zullen de andere hoven van het land volgen, zei Jean-Paul Janssens, voorzitter van de FOD Justitie, vrijdag.

Andere databanken zijn intussen ook al uitgewerkt. Via Justscan worden nu maandelijks 500 gerechtelijke dossiers, goed voor honderdduizenden bladzijden, gescand, via MACC kunnen politierechtbanken gegevens uitwisselen.

Ook voor gevangenissen en justitiehuizen zijn toepassingen uitgewerkt. Wie een vzw wil oprichten, kan de akte nu elektronisch indienen bij de griffie. En griffierechten kunnen elektronisch betaald worden.

Om de hele informatiseringsoperatie te doen slagen, moesten alle 25.000 mensen actief binnen justitie over dezelfde pc’s en programma’s beschikken. Daarvoor moesten op twee jaar tijd 17.500 pc’s worden vervangen.

Budgettair was de operatie niet evident. Door de besparingen die de regering moest doorvoeren werd het jaarlijkse budget voor informatisering verlaagd van 60 naar 50 miljoen euro.

Bron » De Morgen