Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg sluit zich aan bij acties magistraten

Dat meldt rechtbankvoorzitter Alfred Vanwinsen. De magistraten verzamelen dinsdag om 08.30 uur op de trappen van het justitiepaleis, aan het Poelaertplein, om hun ongenoegen duidelijk te maken. De zittingen van de verschillende rechtbanken zullen wel doorgaan, weliswaar met enige vertraging.

Volgens voorzitter Vanwinsen zijn de problemen waarmee zijn rechtbank kampt meervoudig. Zo gaat de personeelstoestand van de rechtbank zienderogen achteruit sinds haar oprichting, nu meer dan 2 jaar geleden.

“Momenteel ontbreken 18 personeelsleden op 112 zonder zicht op onmiddellijke verbetering van deze toestand”, zegt de voorzitter. “De toestand van de lokalen van de correctionele griffie is erbarmelijk. Er heeft zich al een arbeidsongeval voorgedaan en de beloftes voor nieuwe, aangepaste lokalen worden sinds meer dan 2 jaar niet nagekomen. Ondanks onze vraag sinds 2013 om in één gebouw gehuisvest te zijn, zitten onze diensten verspreid over 4 verschillende gebouwen.”

“Voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake de internering, die op 1 oktober 2016 naar de rechtbank wordt overgeheveld, zijn noch personeel, noch informatica, noch lokalen op dit moment beschikbaar of voorzien. Ten slotte is er een nijpend tekort aan informaticamiddelen, zowel voor wat de hardware als de verdere ontwikkeling en uitbouw van software betreft.”

Bron » De Standaard