Advocaten protesteren tegen justitieplan minister Geens

Een groep advocaten heeft deze middag aan het Brusselse justitiepaleis geprotesteerd tegen het justitieplan van minister Geens, naar aanleiding van het bezoek van de minister van Justitie aan de Brusselse Nederlandstalige balie om uitleg te geven over dat plan. Volgens de actievoerders, met voornamelijk linkse sympathieën, maakte het plan de toegang tot justitie voor de rechtszoekende een stuk moeilijker en ondergraaft het de fundamenten van de rechtstaat.

“België besteedt nauwelijks 0,7 van zijn BBP aan justitie, en nu wil de minister het budget voor personeel en werkingsmiddelen nog met 10 procent inkrimpen. Besparingen zijn niet de oplossing voor de aanhoudende problemen bij justitie, herfinancieren en opnieuw investeren, dát is er nodig.”

De problemen met het justitieplan beperken zich echter niet tot het financiële plaatje. “Verschillende maatregelen beperken ook de toegang tot justitie, vooral voor de minderbedeelden”, zegt Ivo Flachet van Progress Lawyers Network. “Niet toevallig treedt vandaag de wet in werking die de griffierechten met 55 procent verhoogt. Een huurder die vroeger 40 euro moest betalen om een proces tegen zijn huisbaas te beginnen, moet nu tot 160 euro ophoesten.”

“De regels voor de al ondergefinancierde pro deo-bijstand worden nog verstrengd, vredegerechten worden gesloten. Tegelijkertijd worden de rechten van verdediging ingeperkt en de rol van de onderzoeksrechter beperkt. Maar van de strijd tegen de fiscale en financiële criminaliteit is in het hele plan dan weer geen spoor terug te vinden.”

De advocaten hebben het er ook moeilijk mee dat het plan nauwelijks aan het openbare debat wordt voorgelegd. “Terwijl de burgers net moeten weten dat dit plan hun rechten op een onaanvaardbare wijze uitholt en justitie nog ontoegankelijker en ondemocratischer maakt.”

Bron » De Morgen