Politiediensten mogen communicatiegegevens niet langer gebruiken

De politie, het gerecht en Staatsveiligheid in ons land dreigen een belangrijk wapen te verliezen in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme. Het Grondwettelijk Hof heeft de dataretentiewet, die telecommunicatiebedrijven verplicht gegevens over e-mail en telefoonverkeer bij te houden, nietig verklaard. Het is een belangrijke overwinning voor privacy-activisten, de bevoegde ministers onderzoeken het arrest.

De beslissing van het Hof is een zege voor de Liga voor Mensenrechten en Franstalige advocaten in Brussel, die een procedure hadden opgestart om de wet op de ‘dataretentie’ te laten vernietigen. Die wet regelt de opslag en toegang tot communicatiegegevens en is sinds 2013 in voege.

“Dit is een historisch arrest”, reageert Raf Jespers, advocaat van de Liga voor de Mensenrechten. “De dataretentiewet was niets minder dan de grootste inbreuk ooit op de privacy in ons land. De conclusie van het Grondwettelijk Hof is duidelijk: privacy is geen relict uit vervlogen tijden, maar een basisrecht in de 21ste eeuw.”

De wet was een gevolg van een Europese richtlijn, die er kwam na de aanslagen in Londen en Madrid in het kader van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Het gaat niet om het bijhouden van gesprekken zelf, maar om metagegevens zoals de duur van gesprekken, hoelang je met iemand belt en welke computer en welk toestel werd gebruikt. Grotendeels komt het dus neer op de gegevens die telecombedrijven bijhouden om hun klanten te factureren.

Alle telecomproviders, zoals Belgacom en Telenet, moeten die data bijhouden. Via een Cel Justitie vragen politie of gerecht de gegevens over de gebruikers op.

De impact van de beslissing van het Grondwettelijk Hof is groot. Voor politie en veiligheidsdiensten betekent het een grondverschuiving. Het is ook de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor lopende onderzoeken en strafzaken waarin communicatiegegevens zijn opgevraagd in het kader van de wet op de dataretentie.

“Wij zijn blij met het arrest, maar we hopen dat de regering nu ook zijn beleid aanpast. In het regeerakkoord staan nog meer initiatieven, zoals datamining en datamatching, die de privacy aantasten en buiten proportie zijn”, aldus Raf Jespers.

Bron » De Morgen

Overheid mag data van Belgen niet meer bijhouden

De Belgische overheid mag niet langer de communicatiegegevens van alle Belgen bijhouden voor de opsporing van strafbare feiten. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in de zaak die werd aangespannen door de Liga voor de Mensenrechten. Het Grondwettelijk Hof vernietigt zo de wet die telecom- en internetbedrijven verplichtte om de gegevens een jaar lang te bewaren.

“Nu worden alle communicatiegegevens van alle Belgische burgers bijgehouden, zonder enig onderscheid”, legt Caroline De Geest van de Liga voor de Mensenrechten uit. “Daarbij zijn dus ook de gegevens van personen die totaal niet verdacht worden van de misdrijven die in de wet worden aangehaald. Dat is buitensporig en daarom moet de wet vernietigd worden. Telecommunicatie neemt vandaag een zodanig belangrijke plaats in ons leven in dat de inbreuk op de privacy des te groter is.”

De zogenoemde dataretentiewet was een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn. De wet verplichtte internetproviders om de verkeers- en locatiegegevens (en dus niet de inhoud van gesprekken) gedurende een jaar te bewaren en was sinds oktober 2014 van kracht.

De Belgische wet ging echter veel verder dan de originele Europese tekst. Het Europees Hof van Justitie maakte de Europese databewaringsrichtlijn in april van vorig jaar al ongedaan. Als gevolg daarvan kwam in verscheidene Europese landen de nationale omzetting onder druk te staan. Eerder verklaarden ook Nederland, Duitsland, Bulgarije en Roemenië hun nationale dataretentiewet nietig.

Bron » VRT Nieuws