Ex-werknemers van FN Herstal verdacht van wapensmokkel

Vier voormalige werknemers van de wapenfabriek FN Herstal worden verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige wapenhandel, zo meldden de Sudpresse-kranten zaterdag. Een Brusselse onderzoeksrechter plaatste de verdachten, van 65 tot 76 jaar oud, donderdag onder aanhoudingsbevel voor lidmaatschap van een criminele organisatie en inbreuken op de wapenwet.

In Luik en Verviers voerden de speurders woensdag en donderdag huiszoekingen uit. Daarbij namen ze een vijftigtal handvuurwapens, geweren en granaten in beslag. De wapens zaten vooral verstopt achter valse plafonds en plinten.

Dankzij hun jarenlange werk bij de Luikse wapenfabriek konden de oud-werknemers de hand leggen op gedemilitariseerde wapens en ze opnieuw klaar voor gebruik maken. De wapens verkochten ze in het criminele milieu.

Bron » Het Laatste Nieuws

Politie gaat patrouilleren op het web

Politiemensen mogen binnenkort “patrouilleren” op het internet. De Privacycommissie heeft een gunstig advies verleend voor het wetsontwerp van de ministers van Justitie Koen Geens (CD&V) en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Dat bericht De Tijd. Nu riskeren agenten een procedurefout als ze informatie verzamelen via een anonieme account op Facebook of andere internetfora waar je je moet registreren.

Om de internetpatrouilles mogelijk te maken wordt de wet op het politieambt gewijzigd. De politie zal op het internet ook semipublieke plaatsen mogen “bezoeken, bestuderen en er kopieën van maken”, ook als daar registratie voor nodig is via naam, adres, mail, kredietkaart…

Om dat efficiënt te doen, zullen politiemensen niet meer moeten inloggen met hun eigen naam en gegevens. Als ze dat vandaag via een dekmantel willen doen, vallen ze al gauw onder de strikte regels voor undercoverwerk en bijzondere opsporingsmethoden.

De Privacycommissie vindt het legitiem de politie te laten surveilleren op het internet, ook als politiemensen een “dekmantel” gebruiken, schrijft De Tijd. Zolang het maar niet afglijdt naar observatie of infiltratie, waarvoor strenge regels bestaan. De politie mag ook geen fictieve identiteit gebruiken die “provocerend” is, bijvoorbeeld om pedofielen te lokken.

Bron » De Morgen

Belg vreest dat affaire-Dutroux nog niet volledig opgehelderd is

Bijna twintig jaar na de verdwijning van Julie en Melissa vreest een grote meerderheid van de bevolking dat de affaire-Dutroux nog altijd niet volledig opgehelderd is.

Het gerechtelijk onderzoek, dat leidde tot de veroordeling tot levenslang van Marc Dutroux, en de parlementaire onderzoekscommissie, die leidde tot de politiehervorming, hebben acht op de tien Belgen er niet van overtuigd dat de laatste steen is blootgelegd. Dat blijkt uit een peiling van Le Soir Mag, waarover ook RTBF vanavond bericht.

Niet verrassend is dat zowat alle Belgen (92 pct) vinden dat Dutroux levenslang in de gevangenis moet blijven, hoewel hij volgens de letter van de wet al vervroegd vrij kan komen.

De derde vraag van de peiling was of kinderen nu veiliger zijn dan 20 jaar geleden. Driekwart vindt dat dit, ondanks de politiehervorming en de oprichting van Child Focus, niet het geval is. In de zuidelijke helft van het land meent 88 pct dat het onveiliger is geworden, tegenover 74 pct in Brussel en 65 pct in Vlaanderen.

Le Soir Mag besluit dat de Belgen “getraumatiseerd” blijven door deze trieste zaak. Voor het tijdschrift heeft het resultaat van de peiling te maken met de schaduwkanten van het onderzoek, zoals het nooit opgeloste “dossier bis”.

Ipsos Public Affairs voerde de peiling uit bij ruim 1.000 Belgen, die een representatief staal van de bevolking vormen. De foutmarge bedraagt 3,1 pct.

Bron » De Morgen

57,6 procent van alle veroordeelden hervalt

Na een periode van bijna 18 jaar, hervalt 57,6 procent van alle veroordeelden. Dat blijkt uit de eerste nationale recidivecijfers. Volgens de onderzoekers zijn dergelijke studies erg belangrijk om zicht te krijgen op de effecten van veroordelingen.

Op Luxemburg na, was België het enige West-Europese land waar geen nationale of grootschalige recidiveonderzoeken bestonden en geen representatief beeld van recidive aanwezig was. Het onderzoek van Benjamin Mine en Luc Robert van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), brengt daar nu verandering in.

De heren analyseerden het traject tot november 2013 van alle 136.530 veroordeelden in 1995. Het ging daarbij over alle veroordelingen: de rechterlijke beslissing tot een straf of een internering en zelfs de opschorting van de uitspraak. Ter illustratie: in 70 procent van de gevallen gaat het om een verkeersdelict.

Na een opvolgingsperiode van bijna 18 jaar, blijkt 57,6 procent van alle mensen met een eerste of enige veroordeling te hebben gerecidiveerd. Van deze groep recidivisten zal maar liefst 72,5 procent binnen de vijf jaar opnieuw in aanraking komen met het gerecht. In 29,6 procent van de gevallen blijft het daarbij, maar een groep van 170 personen liep dat op tot elk minstens 50 nieuwe rechterlijke beslissingen.

Aan de hand van 24 categorieën is gekeken naar het type feiten in samenhang met recidive. Vooral diefstal met geweld blijkt te leiden tot een hoog recidivepercentage. En ook 69 procent van alle personen die een maatregel of straf kregen wegens inbreuken tegen de wetgeving op de verdovende middelen of wegens inbreuken inzake dronkenschap, hebben gerecidiveerd.

De relatie tussen het type hoofdstraf of maatregel bij de eerste aanraking met het gerecht en recidive is ook onderzocht. De proportie recidive is het hoogst bij personen die in 1995 een jeugdmaatregel opgelegd kregen (83,2 procent), gevolgd door personen met een gevangenisstraf in combinatie met een (penale) boete en een andere bijkomende straf (73,2 procent) en personen met uitsluitend een gevangenisstraf (70,3 procent).

Bij onderzoek naar variabelen die samen zouden hangen met recidive, vallen vooral geslacht en leeftijd op. Mannen hebben 1,76 keer zoveel kans op recidive dan vrouwen. Hoe jonger was in 1995, hoe meer risico op recidive en hoe ouder.

“Hiermee is de eerste steen voor grootschalig of nationaal onderzoek over recidive gelegd”, stellen de onderzoekers, die zelf evenwel meteen enkele kanttekeningen plaatsen bij hun onderzoek. “Slechts een fractie van alle feitelijk gepleegde delicten monden uit in een rechterlijke beslissing, en bovendien bevat de databank geen gegevens over de strafuitvoering.” Toch wijzen ze op het belang van dergelijke studies om de effecten van veroordeling te onderzoeken.

Bron » De Standaard

Besparingen op personeel “rampzalig” voor Hof van Cassatie

De besparingen op federaal overheidspersoneel hebben “rampzalige” gevolgen voor het Hof van Cassatie. Dat zei eerste voorzitter Jean De Codt in de Kamercommissie Justitie. “Als het aantal opdrachten niet serieus afgebouwd wordt, kan het Hof ze de komende maanden mogelijk niet meer uitvoeren.”

De huidige aanwervingsstop voor federaal overheidspersoneel en de andere kostenbesparende maatregelen beloven weinig beterschap op korte termijn, zei De Codt. De magistraten worden bovendien alsmaar ouder.

“De administratie weigert, of is niet in staat, om de vacatures te publiceren die opengevallen zijn doordat mensen op pensioen gaan. Welnu, de aanwervingsprocedure neemt minstens negen maanden in beslag. En we ondervinden een serieuze impact van iedere functie die open staat”, zei de magistraat.

Zowel De Codt als de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Patrick Duinslaeger, zeiden ook dat een inflatie van wetgeving hen van hun “core business” houdt. In 2014 velde het Hof 3.150 arresten. “Maar het Hof is niet in het leven geroepen om zoveel zaken te behandelen, de limieten zijn bereikt”, zei Duinslaeger.

De parlementsleden stelden daarom de vraag welke opdrachten onttrokken zouden kunnen worden aan het Hof. De Codt en Duinslager suggereerden om terug te keren naar de orthodoxie van het oorspronkelijk artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, door enkel cassatieberoep mogelijk te maken bij eindbeslissingen en het aantal beslissingen die vatbaar zijn voor cassatieberoep drastisch te beperken.

De magistraten wezen ook op een ander steeds wederkerend probleem, dat van de informatisering van het Hof van Cassatie. “Een dringende aanpassing van de eigen informatica-applicatie SYSCAS is absoluut noodzakelijk”, zei De Codt. De voorzitter van de Commissie, Philippe Goffin, stelde daarop voor om in een nota alle informaticaproblemen op te lijsten, zodat die kunnen besproken worden tijdens een volgende zitting van de Commissie op 1 juni.

Bron » De Morgen