Staatsveiligheid past meer drastische middelen toe

De Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst, de twee geheime diensten van ons land, passen steeds meer ‘uitzonderlijke inlichtingenmethoden’ toe. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2014 van het controleorgaan Comité I, dat De Tijd kon inkijken.

De Staatsveiligheid, onze binnenlandse inlichtingendienst, heeft vorig jaar 156 uitzonderlijke methoden gebruikt. Het gaat om een record: in 2013 waren dat er nog 122. Hetzelfde plaatje zien we bij de militaire inlichtingendienst ADIV, die weliswaar maar een fractie van die methodes (36) toepast.

Met de uitzonderlijke inlichtingenmethoden worden de meest privacygevoelige technieken bedoeld, zoals het inbreken in computersystemen, het doorzoeken van woningen, het plaatsen van camera’s in huizen, het openen van post of het afluisteren van communicatie.

Belangrijke kanttekening is dat de twee inlichtingendiensten steeds minder hun boekje te buiten gaan bij het toepassen van die drastische inlichtingenmethoden. Het Comité I moest maar drie operaties stopzetten en tien gedeeltelijk stopzetten, minder dan de vorige jaren.

Bron » De Standaard

FOD Justitie betaalt nog maar 36 procent van de facturen op tijd

Heel wat federale overheidsdiensten zijn in het tweede kwartaal van dit jaar beter gaan betalen. Dat blijkt vandaag uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon Belgium. Wel valt op dat het belabberde betaalgedrag van de FOD Justitie tijdens het tweede kwartaal nog verder achteruit gegaan is, tot nog slechts 36 procent van de facturen die op tijd betaald worden.

In het eerste kwartaal betaalde de FOD Justitie nog 44 procent van de facturen op tijd. Ook het aantal wanbetalingen door de FOD Justitie is toegenomen: bijna 40 procent van de facturen werd meer dan 90 dagen te laat betaald.

Betere cijfers zijn er voor andere federale overheidsdiensten. Zo steeg bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg het percentage tijdig betaalde facturen van 78 procent tijdens het eerste kwartaal tot 97 procent. Bij de diensten van de premier, die in het eerste kwartaal 2015 nog 75 procent van de door het Belgische bedrijfsleven toegestuurde facturen binnen de afgesproken termijnen betaalden, evolueerde dit naar 86 procent.

In het Belgische bedrijfsleven werd in het tweede kwartaal 66,9 procent van de facturen op tijd betaald. Dit percentage is het hoogste cijfer voor een tweede kwartaal sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008. Toch wordt ook nog een factuur op de tien later dan 90 dagen of helemaal niet betaald.

Bron » De Morgen

Justitie zoekt 444 nieuwe werkkrachten

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet een grote aanwervingsactie in gang. In één beweging worden 444 griffiers, dossierbeheerders en ander gerechtspersoneel gezocht voor alle mogelijke rechtbanken, parketten en hoven in ons land. Dat schrijft De Tijd woensdag. Met de aanwervingen geeft de minister gehoor aan de klaagzang over de nijpende onderbezetting bij Justitie.

Het voorbije half jaar publiceerde het departement geen enkele vacature voor aanwervingen, enkel nog voor mutaties en promoties. Het niet-vervangen van afgevloeid gerechtspersoneel leidde de voorbije maanden al tot grote achterstanden, afschaffing van zittingen, sluitingen van rechtbanken en een ongeziene nationale actiedag van magistraten en gerechtspersoneel.

De 444 vacatures moeten nu de nood lenigen in alle geledingen van justitie. Het effect zou volgens de krant duidelijk voelbaar moeten zijn: voor bepaalde griffiersfuncties worden ineens 16 tot 18 plaatsen opengesteld, zoals in de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg en in de Franstalige rechtbank in Brussel.

Het moet snel gaan; wie zich kandidaat wil stellen voor een van de vacante jobs, moet dat binnen een maand melden. Veel selectieprocedures zullen elektronisch worden gevoerd.

Bron » De Standaard

Ruim 420.000 wapens geregistreerd in België

Er zijn 426.939 wapens geregistreerd in België. Wapenhouders hebben gemiddeld een viertal wapens, want er zijn 108.579 vergunningshouders. Sinds 2006, toen de nieuwe wapenwet van kracht werd, moeten wapenhouders bij de overheid laten registeren dat ze een wapen hebben.

Sinds het register is ingevoerd, worden er jaarlijks zo’n 27.500 wapenlicenties uitgereikt. De zwaarste bewapende provincies zijn Henegouwen en Luik, met respectievelijk 53.782 en 53.624 wapenvergunningen. Dat zij aan kop gaan is vrij logisch, want 35 procent van de geregistreerde wapens wordt voor de jacht gebruikt.

De eerste Vlaamse provincie vinden we op de derde plek: Antwerpen, met 50.868 geregistreerde wapens. Maar kennelijk hebben Antwerpse wapenbezitters vaker meerdere wapens, want in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld zijn er meer mensen met een wapenvergunning.

Wie in België een wapen moet kopen, moet dat goed kunnen verantwoorden. In 2006 werd de oude wapenwet van 1933 aangescherpt nadat Hans Van Themsche in Antwerpen de tweejarige Luna en haar oppas doodschoot. Wie tot die tijd een wapen zonder vergunning had, moest toen laten registreren.

Bron » VRT Nieuws

Justitieminister Geens snoeit verder in gerechtskosten

De ministerraad heeft vandaag drie koninklijke besluiten van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) goedgekeurd die de gerechtskosten verder moeten drukken. De teksten herzien de tarieven voor speeksel- en dna-analyses en die van de betekening door gerechtsdeurwaarders in strafzaken. Samen moeten de kb’s de factuur met 11 miljoen euro doen dalen.

Waar vroeger een arts moest worden opgeroepen om in het kader van drugopsporing een bloedstaal af te nemen, kunnen als gevolg van de technologische vooruitgang vaststellingen worden gedaan op basis van speekseltesten. Een deel van de dna-analyses wordt geconcentreerd bij het NICC, dat voortaan deze analyses aan kostprijs zal verrichten. Zo wordt het labo geoptimaliseerd en kunnen schaalvoordelen gerealiseerd worden.

De speekselanalyses worden voortaan enkel nog door het NICC uitgevoerd aan kostprijs. De erkende laboratoria kunnen nog enkel tegenexpertises uitvoeren tegen de in hun laboratorium gangbare reële kostprijs. Deze aanpak betekent een besparing in de gerechtskosten van 6,5 miljoen euro.

Een derde koninklijk besluit zorgt voor een daling van de tarieven van gerechtsdeurwaarders voor de betekening in strafzaken, met 25 procent. Dat kan door de verdere informatisering en de ontwikkeling van een platform dat een efficiënter beheer en uitvoering van de betekeningen in strafzaken mogelijk maakt.

Ben » De Morgen