Desmet op justitie

Het rommelt in de buik van justitie. Na jarenlange besparingen is de onderbezetting op veel rechtbanken ronduit schrijnend geworden. En toch wacht alweer een volgend pakket maatregelen.Willen we eigenlijk nog wel een goed draaiende justitie, vragen steeds meer stilaan gedemotiveerde rechters zich af.

Yves Desmet liep twee maanden mee in rechtbanken van dit land, volgde onderzoeksrechters, jonge magistraten met veel idealisme en oudere rechtbankvoorzitters met veel ervaring, en stelde vast dat het op vele plekken pompen en toch nog verzuipen is.

Voor het eerst hebben hoge magistraten beslist om ook in de pers te komen met een aanklacht tegen een beleid dat saneren boven een correcte justitie stelt. Leggen ze zelf de vinger op de wondes. Antwoorden ze op de kritieken die hen te beurt vallen. En doen ze alternatieve voorstellen om justitie beter en efficiënter te maken.

Van 5 tot en met 12 september. Een reeks die een verrassend inzicht biedt in de rechtbank. Zodat u, als u er ooit terechtkomt, tenminste weet wie aan de andere kant van de tafel zit.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid vernieuwt en zet voluit in op terrorisme

De Staatsveiligheid ondergaat een grondige reorganisatie om het terrorisme beter te bestrijden. Het is van de jaren 90 geleden dat ze zo grondig reorganiseert, meldt De Tijd.

Vanaf 1 september zullen de ‘buitendiensten’, die informatie verzamelen op het terrein, met twee grote afdelingen voor ‘radicalisme’ en ’terrorisme’ werken. Dat is nodig om de lawine aan informatie sinds het losbarsten van de Syrië-crisis op te vangen.

Andere bedreigingen, zoals sekten en economische spionage, belanden op de achtergrond. Voor counterintelligence of contraspionage is wel nog een aparte afdeling voorzien. Ook van de toenemende dreiging van cyberspionage wordt werk gemaakt.

“Het actieplan 2015 van de Staatsveiligheid is door de Nationale Veiligheidsraad (die de regering en de hoofden van de belangrijkste veiligheidsdiensten bijeenbrengt, DM) goedgekeurd. Op basis van dat actieplan heeft de directie van de Staatsveiligheid beslissingen genomen betreffende de organisatie van de dienst”, bevestigt de woordvoerder van de Staatsveiligheid. De dienst krijgt er ook veertig mensen bij.

Bron » De Morgen

Parketten blij dat ze minder vaak “bloempot” moeten spelen

Het openbaar ministerie is blij dat magistraten na de hervormingen van justitieminister Koen Geens minder vaak “als bloempot” aanwezig zullen moeten zijn bij bepaalde rechtszaken. Dat zal tijd vrijmaken voor ander werk, klonk het vandaag in de Kamer.

De Kamercommissie Justitie organiseert deze week een reeks hoorzittingen over het eerste pakket hervormingen uit het ruimere justitieplan van minister Geens. Hij wil onder meer de overbodige tussenkomsten van het openbaar ministerie vermijden, door adviezen in de meeste burgerlijke zaken niet langer verplicht te maken.

De parketten zelf reageren tevreden. Volgens de Namense procureur Vincent Macq zijn de adviezen slechts in vier à zes op de tien gevallen nuttig. “In sommige zaken vervullen we niet meer dan een bloempotfunctie, en die luxe kunnen we ons niet meer veroorloven”, aldus Macq, verwijzend naar de besparingen waar ook justitie niet aan ontsnapt.

Hoewel het wetsontwerp nog een hele parlementaire weg moet afleggen, heeft het College van procureurs-generaal al een ontwerp van omzendbrief klaar met een onderverdeling van zaken die al dan niet nog advies vereisen.

Onder meer in zaken rond transseksualiteit, vzw’s, valsheidsvorderingen, de loting van assisenjury’s of onteigeningen is volgens het college in principe geen advies meer nodig. Gaat het bijvoorbeeld om de vernietiging van een huwelijk, scheidingen, beroepen rond huwelijken of nationaliteitsverkrijging, of om zaken rond staatlozen, pleegvoogdij of de afstamming door adoptie, dan is steeds een advies vereist.

Hoe dan ook zal het parket steeds geïnformeerd worden over alle zaken. En rechters hebben middelen genoeg om desnoods alsnog een advies te vragen, onderstreepten Macq en de Bergense procureur-generaal Ignacio de la Serna nog in naam van het College van het openbaar ministerie.

“Laat ons de verantwoordelijkheid om te beslissen of advies echt nodig is”, besloten ze. “Want terwijl de magistraten uren aanwezig blijven tijdens een zitting, kunnen ze niet werken aan de andere zaken die liggen te wachten op hun bureau.”

Waarop Jean-Louis Desmecht van het College van hoven en rechtbanken inpikte dat best ook kan worden nagedacht over “de verloren tijd van griffiers die bijvoorbeeld uren naast een rechter moeten zitten tijdens de pleidooien”.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid herschikt haar troepen

De Staatsveiligheid reorganiseert vanaf 1 september haar buitendienst met een ongeziene focus op het radicalisme en het terrorisme. De dienst krijgt er ook 40 mensen bij.

Tussen de duizenden berichten van buitenlandse inlichtingendiensten waarmee de Staatsveiligheid sinds het losbarsten van de Syriëcrisis overspoeld wordt, zou er ook één over Ayoub El Khazzani hebben gezeten. Toch glipte de 25-jarige Marokkaan door de mazen van het net en stond hij vrijdag op het punt een bloedbad aan te richten op de Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs. Om de stortvloed aan informatie beter de baas te kunnen, voert de Staatsveiligheid op 1 september een grondige reorganisatie door.

De woordvoerder van de Staatsveiligheid bevestigt dat. “Het actieplan 2015 van de Staatsveiligheid is door de Nationale Veiligheidsraad (die de regering en de hoofden van de belangrijkste veiligheidsdiensten bijeenbrengt, red.) goedgekeurd. Op basis van dat actieplan heeft de directie van de Staatsveiligheid beslissingen genomen betreffende de organisatie van de dienst.”

De ‘buitendienst’ van de Staatsveiligheid, die op het terrein info verzamelt, krijgt twee nieuwe, grote afdelingen rond ‘radicalisme’ en ’terrorisme’ De focus op die bedreigingen leidt er wel toe dat andere gevaren, zoals sekten en economische spionage, op de achtergrond verdwijnen. Voor economische spionage zal er geen apart team meer zijn, maar alle afdelingen zouden die bedreiging ‘mee’ in de gaten moeten houden. Voor ‘counterintelligence’ (contraspionage) voorziet de Staatsveiligheid wel nog in aparte afdelingen. Ook van de toenemende dreiging van cyberspionage wordt werk gemaakt. De analysedienst van de Staatsveiligheid valt buiten de herschikking.

De Staatsveiligheid, die begin dit jaar 568,1 voltijdse equivalenten tewerkstelde, krijgt er van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) 40 mensen bij, laat de minister weten. “Ik heb de Staatsveiligheid toestemming gegeven om dit najaar nog 40 nieuwe operationele agenten aan te werven die zich specifiek zullen bezighouden met inlichtingenwerk. Het gaat om 30 inspecteurs en 10 analisten.” Al benadrukt Geens dat de maatregel al was beslist voor de feiten van afgelopen vrijdag. “Daarbovenop zullen 23 inspecteurs die nu deel uitmaken van de Dienst Persoonsbescherming – die staatshoofden en andere vips bewaakt – vanaf 1 januari worden ingeschakeld in het inlichtingenwerk van de dienst.”

De 23 inspecteurs zullen vooral aan de slag gaan in de provinciekantoren van de Staatsveiligheid. Geens trekt ook geld uit om de apparatuur van de Staatsveiligheid te verbeteren. Zo kan de dienst terroristen en andere doelwitten sneller detecteren.

Nog een belangrijke verandering die op 1 september plaatsvindt, heeft te maken met het topmanagement van de Staatsveiligheid. Sinds april vorig jaar hebben Jaak Raes en zijn adjunct Pascal Petry de touwtjes in handen bij de Staatsveiligheid. Maar dinsdag treedt Hugues Brulin toe tot de top van de inlichtingendienst. Hij oefent de komende vijf jaar de job van stafdirecteur, een nieuwe post, uit.

De Staatsveiligheid snakte al langer naar een specialist om het personeelsmanagement in goede banen te leiden. Maar de benoeming van Brulin lijkt toch ook politiek geïnspireerd. Hij is een adviseur van MR-minister Didier Reynders. De nieuwe job bij de Staatsveiligheid leek op zijn maat geschreven. Want administrateur-generaal Raes is van CD&V-signatuur en zijn adjunct Petry is de voormalige veiligheidsadviseur van ex-premier Elio Di Rupo (PS).

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt maandag bijeen over de verijdelde aanslag op de Thalys. Geens liet al weten dat het ‘coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale wapenhandel’, dat in 2003 een stille dood stierf, weer moet samenkomen om ook dat probleem aan te pakken.

Bron » De Tijd

Verjaringstermijn Bende van Nijvel verlengd

Het onderzoek naar de Bende Van Nijvel zal niet verjaren. Dat komt doordat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een wetsontwerp klaar heeft om de verjaringstermijn met tien jaar te verlengen. Als dat wetsontwerp niet wordt goedgekeurd, dan zouden alle daders op 9 november feitelijk vrijuit gaan. De Bende van Nijvel heeft in de jaren ’80 een reeks bloedige aanslagen gepleegd, met 28 doden en tientallen gewonden.

Bron » De Morgen